English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gucma, Stanisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail s.gucma@am.szczecin.pl
Author Galor, Wiesław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1596
Abstract Przedstawiono analizę wyniku badań symulacyjnych ustalenia optymalnej wersji przebudowy falochronu portu Kołobrzeg. Przeprowadzone badania oparto na modelu symulacyjnym ruchu statku, w którym uwzględniono charakterystyki manewrowe statku oraz efekt brzegowy, dalowanie morza, działanie wiatru i prądu na statek. Badanie przeprowadzono dla trzech typów statków oraz dwóch wersji planowanej przebudowy falochronu dla różnych warunków hydrometeorologicznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono optymalną wersję przebudowy falochronu portu Kołobrzeg.
Pages 129-141
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Analiza wyników badań symulacyjnych ustalenia optymalnej wersji przebudowy falochronu portu Kołobrzeg
Type Review article
References
  1. Praca zbiorowa pod kierownictwem S.Gucmy: Analiza nawigacyjna wejścia do portu Kołobrzeg, WSM, Szczecin 1983 r.
  2. Praca zbiorowa: Analiza falowania i zapiaszczenia oraz warunki prądowe w porcie Kołobrzeg IBW PAN, Gdańsk 1982/1983./
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1986-07-03
Accepted 1986-05-30
Recieved 1986-04-28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds