English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gaj, Jolanta
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Jaworski, Stefan Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1575
Abstract Zaprezentowano wyniki badań nad zatrudnieniem pierwszych 9 roczników absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Przedstawiono kierunki skierowań absolwentów poszczególnych wydziałów i specjalności do przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej oraz stan i cechy ich zatrudnienia w okresie badań. Określono ilościowo podstawowe przyczyny i formy rozwiązania umów o pracę oraz ich zróżnicowania w odniesieniu do absolwentów poszczególnych kierunków studiów w przedsiębiorstwach armatorskich.
Pages 47-84
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zatrudnienie absolwentów wyższej szkoły morskiej w Szczecinie z lat 1974-1982 w świetle systemu uwarunkowań
Type Review article
References
  1. Analizy ekonomicznej działalności Zjednoczenia Gospodarki Rybnej za lata 1974-1981, Szczecin, ZGR, lata 1974-1981 /maszynopis powielony/.
  2. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /DZ. U. nr 29, poz. 154/.
  3. Jaworski S.L.: Absolwenci szkół morskich Szczecina lat 1948-1977 /wybrane zagadnienia/, W: Wyższa Szkoła Morska w XXX-lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie 1946-1977, Szczecin, WSM 1977
  4. Jaworski S.L.: Probleme das Einsatze der Absolventen der Seefahrtschule Szczecin in den Fischereibetriben in den Jahren 1948 bis 1977, Schriftenreiche fur Seefahrt, Heft 4, 1977.
  5. Jaworski S.L.: Wpływ kształcenia, rynku pracy oraz regulacji prawnych na niektóre czynniki warunkujące zatrudnienie absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 1986, nr 26
  6. Jaworski S.L., Kokot R.: Udział absolwentów morskich szkół rybackich w gospodarce rybnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 1980, nr 17.
  7. Kokot R.:Absolwenci morskich szkół rybackich w Polsce czynnikiem produkcji rybołówstwa morskiego, Praca doktorska obroniona na /wydziale Rybactwa I Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1981 r.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych i orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia /M.P. nr 2, poz. 9/.
  9. Starosta M.: koncepcja systemu płac załogi rybackiego statku łowczego wiążąca motywacje wartości produkcji z motywacjami wyniku ekonomicznego statku /oszczędnością nakładu/. Referat seminaryjny z przedmiotu "Podstawy polityki morskiej państwa w rybołówstwie morskim" kursu kapitanów żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego WSM w Szczecinie, /maszynopis/, Szczecin, 1984 r.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 10
Published 1986-01-10
Accepted 1985-12-13
Recieved 1985-11-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds