English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Litwinowicz, Henryk
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1573
Abstract Dokonano inwentaryzacji narzedzi połowu na podstawie dokumentacji w państwowych przedsiębiorstwach rybołówstwa kutrowego oraz przeanalizowano zmiany wielkości i typów narzędzi w zależności od typu kutra w latach 1973-83. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ankietyzacji dokonano również inwentaryzacji narzędzi połowu stosowanych na kutrach w sektorze spółdzielczym i prywatnym w roku 1982.
Pages 95-123
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Narzędzia połowu polskiego rybołówstwa kutrowego w latach 1973-1983
Type Review article
References
  1. Grzywacz R., Łaciński Z., Zaucha J.: Narzędzia i technika połowów polskiego rybołówstwa przybrzeżnego i zalewowego. Studia i Materiały. Seria C Nr 49. Wyd. MIR - Gdynia 1982.
  2. Katalog sprzętu połowowego dla kutrów 17-metrowych. Praca zbiorowa. MIR Gdynia 1971.
  3. Katalot sprzętu połowowego dla kutrów 24-metrowych. Praca zbiorowa MIR Gdynia 1971.
  4. Krawczak H.: Kolejny etap unifikacji sprzętu połowowego w przedsiębiorstwach kutrowych. Biul. MIR Nr 1, Gdynia 1970.
  5. Krawczak H.: Zastosowanie tuki pelagicznej na środkowym wybrzeżu. TGR Nr 6, Gdynia 1965.
  6. Krępa J.: Zunifikowany sprzęt połowowy dla kutrów 17 m. Biul. MIR Nr 1, Gdynia 1970.
  7. Szatybełko M.: Studia nad czynnikami łowności uchwytujących narzędzi połowu łososia i troci. praca MIR Nr 9, Gdynia 1957.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 21
Published 1986-01-10
Accepted 1985-12-13
Recieved 1985-11-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds