English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Krefft, Jerzy
Affiliation Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny 81-225 Gdynia, ul. Morska 83
E-mail krecio@am.gdynia.pl
Author Charchalis, Adam
Affiliation Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny 81-225 Gdynia, ul. Morska 83
E-mail achar@am.gdynia.pl
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/156
Abstract Electric power estimation of contemporary container vessels for whole container capacity range is presented in the paper. The multiple regression model has been used to determine electric power, based on the container ships database created for that reason. During electric power calculations the division into ships with electric power created by shaft and diesel generators and vessels with diesel generators only was done
Pages 25-31
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords electric power
Keywords Container vessels
Keywords shaft generators
Keywords diesel generators
Title Electric power assessment of the container ship in a preliminary design stage
Type Original scientific article
References
 1. CHARCHALIS A., KREFFT J.: Main dimensions selection methodology of the container vessels in a preliminary stage. KONES, Jurnal of Powertrain and Transport Vol. 15, No. 4, Warsaw 2008.
 2. CHARCHALIS A., KREFFT J.: Development trends in con-temporary container vessels designs. KONES, Jurnal of Powertrain and Transport Vol. 15, No. 4, Warsaw 2008.
 3. BLACHO M., KREFFT J.: Wpływ warunków eksploatacyj-nych okrętowych zespołów prądotwórczych na stopień za-nieczyszczania kanału przepływowego spalin turbosprężar-ki. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Gdynia 2007.
 4. MICHALSKI R.: Siłownie okrętowe. Obliczenia wstępne oraz ogólne zasady doboru mechanizmów i urządzeń po-mocniczych instalacji siłowni motorowych. Szczecin 1987.
 5. BALCERSKI A.: Siłownie okrętowe. Podstawy termodyna-miki, silniki i napędy główne, urządzenia pomocnicze, in-stalacje. Gdańsk 1990.
 6. CHĄDZYŃSKI W.: Elementy współczesnej metodyki projek-towania obiektów pływających. PNPS 563, Szczecin 2001.
 7. CWILEWICZ R., GIERNALCZYK M., KRZYŻANOWSKI J.: Ana-liza energetyczna siłowni z uwzględnieniem układu napędu statku, układu wytwarzania energii elektrycznej i układu wytwarzania energii cieplnej na przykładzie współ-czesnych kontenerowców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej nr 41, Szczecin 2001.
 8. GIERNALCZYK M., GÓRSKI Z.: Method for determination of energy demand for main propulsion, electric Power pro-duction and heating purposes for modern container vessels by means of statistics. Marine Technology Transactions vol. 15, Gdańsk 2004, 363–370.
 9. Dokumentacja techniczna statków Grupy Stocznia Gdynia SA: 8125-PK/0050-001, PT8138/12, 8184-PK/0680-001, PT8184/6, 818415-PK/0050-001, 8229-PK/0050-001, 8234-PK /0050-001X1, 8276-PK/0050-001.
 10. Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, baza danych Polship http://polship.cto.gda.pl oraz Intership http:// intership.cto.gda.pl:8080/.
 11. Hansa, International Maritime Journal-142, No. 11, Jahr-gang 2005; No. 9 Jahrgang 2006.
 12. Safety at Sea International, November 2006, vol. 40, no. 453.
 13. Schiff und Haffen, journal, nr 01–03 2006, 05, 06 2006, 08–12 2006, 01–03 2007.
 14. Significant Ships 2000, 2001, 2003–2006.
 15. Rules and Guidelines 2008, GL operating 24/7, Chapter 3 – Electrical instalations I-1-3.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 6
Tables 3
Published 2009-06-10
Accepted 2009-05-14
Recieved 2009-04-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds