English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Szulc, Marek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Wojtasik, Kazimiera
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Mrozek, Kazimierz
Affiliation PPDiUR "Odra"
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1565
Abstract Wykazano na podstawie badania tkanin sieciowych we włoskach przed i po eksploatacji, że zmiany wymiatow oczek w poszczegolnych segmentach korpusu wloska są różne i wywołane są zarówno czasem użytkowania, wielkością naprężeń jak i również sposobem preparacji tkanin. Stwierdzono, że grubość sznurków wzrosła po eksploatacji. Dane liczbowe oraz obliczone wskaźniki podano w tabelach.
Pages 209-220
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania zmian grubości sznurków i wielkości oczek tkaniny sieciowej z wybranych schematów włoka eksploatowanego na m/t rybak morski
Type Original scientific article
References
  1. Materiały statystyczne Gospodarki Rybnej za lata 1973-1975. Materiały do badań. MIR, Serie E, nr. 35, 1976
  2. Richert S.: Zmiany wielkości oczek jadra sieciowego we włoku w czasie jego eksploatacji. Techn. I Gospodarka Morska nr 7, 1968.
  3. Świniarski J.: Badania odkształceń oczek w jadrze worków włoków ekspoatowanych na trawlerach B-18. Zeszyty Naukowe AR, Szczecin, nr 40, 1973.
  4. Zaucha J.: Deformacja i zużycie mechaniczne poliamidowych tkanin sieciowych w czasie eksploatacji. Prace MIR, tom 17, seria B, Gdynia, 1974.
  5. Wojtasik K.: Badania nad zastosowaniem wodnych emulsji polimerów do popraw jakości poliamidowych tkanin sieciowych. Praca doktorska AR, Szczecin, 1979.
  6. Wojtasik K., Łączkowski M.: Badania współczynnika tarcia poliamidowych przędz rybackich preparowanych wodną emulsją polimerów. Przegląd Włókienniczy nr 10, 1978.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 3
Published 1986-01-10
Accepted 1985-12-13
Recieved 1985-11-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds