English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Słowiński, Zdzisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Heimrath, Adam
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1540
Abstract Na podstawie badań rozproszenia dyfrakcyjnego przedstawiono teoretyczną analizę ograniczeń możliwości pomiaru składu ziarnowego pyłu, Uwzględniając obliczenie sporządzono przykłądowe wykresy rozkładu widma dyfrakcyjnego dla pyłów o różnej ziarnistości. Przeprowadzono analizę wpływu źródła światła i rodzaju detektora na wyniki pomiarów. Zaprezentowano także własną wersję konstrukcji pyłomierza do wyznaczania frakcyjności pyłów, porównując ją z wersją stosowaną w światowych rozwiązaniach.
Pages 145-171
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Przydatność dyfrakcyjnej metody pomiaru składu ziarnowego pyłów.
Type Review article
References
  1. Goodman J.W.: Introduction to Fourier Optica Mc Graw-Hill Book Co New York 1968
  2. Bracewell R.: The Fourier Transform and Its Applications. Mc Graw-Hill, INC 1965
  3. Bracewell R.: Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania Warszawa: WNT 1968
  4. Parrent G.B.: Thompson B.J.: Physical Optics Notebook. Society of Photo-optical Instrumentation Enigneers. USA 1969
  5. Parrent G.B.: Thompson B.J.: Notatnik optyki fizycznej. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1976
  6. Zając M.: High pass filtring in partially coharent light Optik 60, No 4, 397-410
  7. Houl H.: Maue A.W.: Westpfahl K.: Theorie des Baugung Springer-Verlag Berlin 1961
  8. Portman - biblioteka podprogramów, zeszyt 5. Centrum Mora Elwro. Wrocław.
  9. Grimm Lahortschnik - Instrukcja fabryczna urządzenia /RPN/
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 14
Tables 0
Published 1985-03-03
Accepted 1985-02-01
Recieved 1985-01-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds