English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Bocheński, Damian
Affiliation Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Siłowni Okrętowych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11–12
E-mail daboch@pg.gda.pl
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/153
Abstract The article presents results of operation investigations regarding one of the most important receivers of mechanical energy on dredgers: propellers. Operation investigations covered measurements of characteristic parameters of loading propellers on dredgers in two basic conditions of their work: dredging works and sailing at sea. Presented results are based on 10 dredgers (8 trailing suction hopper dredgers and 2 bucket dredgers). In the paper characteristics of spread of propellers loading, i.e. average value, standard deviation and coefficients of variations of loading spred are presented. Examples of load distribution propellers on chosen dredgers during some period of time are shown as well. Conclusions are formulated regarding average value of propellers loading and coefficients of variations of loading spred. Results presented in the paper will be used as a base for creation of random models describing real conditions of operation of dredgers’ power plants.
Pages 14-19
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords trailing suction hopper dredgers
Keywords bucket ladder dredgers
Keywords propellers
Title Operational loads of propellers of different dredgers types in main service states
Type Original scientific article
References
  1. VLASBLOM J.W.: Designing dredging equipment. Lecture notes, TUDelft 2003-05.
  2. BOCHEŃSKI D.: Baza danych DRAGA i możliwości jej wykorzystania w projektowaniu układów energetycznych pogłębiarek. W: /Mat./ XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, AM Gdynia 2002.
  3. BOCHEŃSKI D.: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych i zależności określających parametry układów energetycznych pogłębiarek ssących nasiębiernych. Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie nr 73, XXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin 2003.
  4. BOBROWSKI D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986.
  5. BOCHEŃSKI D. (kierownik projektu) i in.: Badania identyfikacyjne energochłonności i parametrów urabiania oraz transportu urobku dla wybranych pogłębiarek i refulerów. Raport końcowy projektu badawczego KBN nr 9T12C01718. Prace badawcze WOiO PG nr 8/2002/PB, Gdańsk 2002.
  6. Dokumentacja prób zdawczo-odbiorczych pogłębiarki „Nautilus”, GSR, Gdańsk 1996.
  7. Kompleksyjne technologiczieskie issledowanija sudov popolnienija unstrukcyja po effjektiwnoj eksploatacji ziemsnarjada „Gogland”. GDK, Rostow nad Donem 1984.
  8. DE VRIES L.: Total performance simulations of ship energy concepts. Wondermar II Workshop, Bremen 2004.
  9. BOCHEŃSKI D.: Eksploatacyjne obciążenia silników spalinowych pogłębiarek ssących nasiębiernych w podstawowych stanach ich eksploatacji. Journal of Polish CIMAC.
  10. Kompleksyjne technologiczieskie issledowanija sudov popolnienija unstrukcyja po effjektiwnoj eksploatacji ziemsnarjada „Ivan Bachalov”. GDK, Rostow nad Donem 1985.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 3
Tables 3
Published 2009-06-10
Accepted 2009-05-14
Recieved 2009-04-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds