English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Ziółkowski, Maciej
Affiliation Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Silników Spalinowych i Sprężarek 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
E-mail mziolkow@mech.pg.gda.pl
Author Balcerski, Andrzej
Affiliation Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Silników Spalinowych i Sprężarek 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/150
Abstract The paper presents description of biogas utilization as a renewable energy source used for fueling cogeneration generating sets with IC engines. There are presented similarities of such systems to marine power plants and connected with this some propositions about utilization marine knowledge and experiences for developing polish decentralized engineering with biogas power plants
Pages 92–97
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords power plants
Keywords gas engines
Keywords biogas
Keywords decentralized power engineering
Title Biogas IC engines as a perspective of Polish decentralized power engineering
Type Review article
References
  1. Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21.04.2008. Mo-nitor Polski nr 51 poz. 457.
  2. Rocznik ochrony środowiska. GUS, Warszawa 2005.
  3. MIKIELEWICZ J., CIEŚLIŃSKI J. T.: Niekonwencjonalne urzą-dzenia i systemy konwersji energii. Wyd. PAN Zakład Na-rodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1999.
  4. GRONOWICZ J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008.
  5. ZIÓŁKOWSKI M., BALCERSKI A.: Wybrane zagadnienia wykorzystania biogazu jako paliwa silników spalinowych w skojarzonych układach energetycznych. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.
  6. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, www.gos.lodz.pl.
  7. SZYMANDERA Z.: Projekt biogazowni. Biogaz jako paliwo do produkcji energii w skojarzeniu. www.aufwind.pl.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 3
Tables 4
Published 2009-06-10
Accepted 2009-05-14
Recieved 2009-04-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds