English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Mozel, Jacek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1350
Abstract Głównym celem artykułu jest popularyzacja metod ekonometrycznych jako narzędzia badania wydajności pracy w środowisku pracowników gospodarki morskiej. Wzrost wydajności pracy stał się bowiem w dobie przyspieszonego rozwoju gospodarczego kraju najważniejszym problemem, od którego rozwiązania zależy wykonanie przez gospodarkę morską nałożonych na nią zadań. Spełnienie tego warunku nastąpi w znacznej mierze wówczas, gdy szerzej niż dotychczas będą wykorzystywane obok innym metod badania wydajności pracy, także metody skonometryczne.
Pages 153-177
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Celowość i możliwość zastosowania ekonometrycznych modeli wydajności pracy w niektórych przedsiębiorstwach gospodarki morskiej
Type Review article
References
 1. Barczak A.: Ekonometryczna analiza zespołowej wydajności pracy w skali makroekonomicznej, Instytut Ekonomiki Przemysłu, Materiały z sesji na temat wydajności pracy, KAtowice 1972
 2. Barczak A., Cieplewska B., Jakubczyk T., Pawłowski Z.: Próba budowy prostych ekonometrycznych równań wzrostu na przykładzie gospodarki PRL, Ekonomista 1964, nr 3.
 3. Drozd B., Mozel W.: Zarządzanie i organizacje, Szczecin 1972.
 4. Lange O.: Wstęp do ekonometrii, Warszzwa 1967.
 5. Łaski Z.: Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii rachunku ekonomicznego, Zeszyty NAukowe Politechniki Szczecińskiej 1968, nr 97.
 6. Mozel J.: Warunki racjonalnego wykorzystania metod ekonometrycznych do badania wydajności pracy w przemyśle, Ekonomika i Organizacja Pracy 1973, nr 6.
 7. Mozal W.: Wstęp do prognozowania uprzemysłowienia rejonu ujścia Odry, Referat wygłoszony na kolokwium naukowym na temat: "Prognozowanie rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszarów stykowych morze-ląd", zorganizowanym przez Komitet Badań i Prognoz PAN "Polska 2000" Szczecin, 8.04.1974
 8. Pawłowski Z.: Zadania indywidualnej wydajności pracy w wydziałach montażowych, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, 1960, z. 18.
 9. Pawłowski Z.: Badania nad zależnością indywidualnej wydajności pracy od stażu pracy robotników zatrudnionych w odlewniach, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Studia i Materiału, 1959, nr 5.
 10. Pawłowski Z.: Badania nad zależnością indywidualnej wydajności pracy od stażu pracy robotników zatrudnionych w przemyśle radiotechnicznym, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Studia i Materiału, 1957, nr 17
 11. Pawłowski Z.: Ekonometria, Warszawa 1969
 12. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Warszawa 1970
 13. Pawłowski Z.: Niektóre aspekty wyników badania indywidualnej wydajności pracy w wydziałach mechanicznych, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Studia i Materiały, 1961 nr 16.
 14. Pawłowski Z.: Podstawowe problemy ekonometrycznej analizy zespołowej wydajności pracy, Przegląd Statystyczny 1972, nr 1.
 15. Pawłowski Z.: Zależność indywidualnej wydajności pracy od wielkości partii, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, maszynopis 1961
 16. Zając M.: Ekonometryczny model kształtowania się zatrudnienia i wydajności pracy w przemyśle PRL, Przegląd Statystyczny, 1968 nr 4.
 17. Zieliński Z.: Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 1969, nr 12.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1975-03-20
Accepted 1975-02-23
Recieved 1975-01-26


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds