English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kubicki, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1347
Abstract W artykule omawiane są związki zachodzące pomiędzy politykę pokojowego współistnienia państw odmiennych ustrojach społecznych realizowaną przez Związek Radziecki i państwa wspólnoty socjalistycznej a Organizacją Układu Warszawskiego oraz jego wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych. Idea pokojowego współistnienia związana jest genetycznie z socjalizmem, jest koncepcją przeciwstawiającą się imperialistycznej polityce równowagi sił i proponuje oparcie stosunków międzynarodowych na zasadzie zbiorowego bezpieczeństwa. Nie uznając realiów powojennego świata, państwa imperialistyczne prowadziły politykę zbrojeń i tworzyły bloki militarne wymierzone w państwa socjalistyczne.
Pages 239-258
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Organizacja układu warszawskiego a walka o pokojowe współistnienie
Type Review article
References
 1. Bętkiewicz H.: Problem rozbrojenia w radzieckiej polityce zagranicznej w latach 1945-1950 w.: Praca z nauk politycznych Zeszyty Naukowe UJ, z. 5, Warszawa - Kraków 1973.
 2. Bierzanek R.: Zasady prawne pokojowego współistnienia i ich kodyfikacja, Warszawa 1968.
 3. Frelak R.: Historia zimnej wojny, Warszawa 1971.
 4. Lenin W.I.: Zdumiewające i potworna, Dzieła, t. 27.
 5. Lenin W.I.: D haśle Stanów Zjednoczonych Europy, Dzieła, t. 21.
 6. Lenin W.I.: Program wojenny rewolucji proletariackiej, Dzieła, t.23.
 7. Lenin W.I.: Imperializm jako najwyższe studium kapitalizmu, Działa, t.22.
 8. Manifest PKWN, Warszawa 1974.
 9. Mojsiejewicz Cz.: Bundeswahrs i społeczeństwo, Poznań 1971
 10. Morray J.P.: Od Jałty do rozbrojenia, Warszawa 1964
 11. Myths, Parceptions, Policy. A symposium /Mity, Uwagi, Polityka/sympozjum/ APO OB W-Z, Warszawa 1970
 12. Nixon R.: United States Foreign Policy for the 1970, Warszawa 1970, APO OB W-Z.
 13. Nowe Czasy, nr 50 z 11.12.1954 r. /wkładka/
 14. Nowe Czasy, nr 31 z 28.08.1955 r. /wkładka/
 15. Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. III, Warszawa 1950
 16. Układ Warszawski /dokumentacja/, Zeszyty dokumentacyjne. Seria monograficzna. CODP, Warszawa 1974
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1975-03-20
Accepted 1975-02-23
Recieved 1975-01-26


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds