English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Uhlig, Lothar
Affiliation Morska Szkoła Inżynierska
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1321
Abstract Przedstawiony artykuł jest ciekawą próbą podjęcia dyskusji metodologicznej z zakresu nawigacji. Dotychczasowe pojęcia i definicja nawigacji starej sztuki żeglowania autor uważa za przestarzałą. W historycznym ujęciu komentuje stan tworzenia się definicji "nautyki" oraz "nawigacji". Podaje szereg przykładów z literatury światowej, które często kontrowersyjnie określają te dwa pojęcia. Poza tym przedstawia gros terminów nawigacyjnych, tworzonych w wyniku rozwoju współczesnej techniki. W konkluzji stwier-dza, że nawigacja przechodzi obecnie okres, w którym dokonuje się przenikanie do niej pojęć cybernetycznych, cybernetycznego sposobu myślenia i pracy,co oczywiście dla dalszego postępu i rozwoju automatyzacji procesów nawigacyjnych oraz prowadzania statku ma szczególnie doniosłe znaczenie". Kończy cytatem Klausa; "Historyczne doświadczenie wykazuje, że stare pojęcia, stare treści sformułujemy w ramach nowej, ogólnej teorii, osiągamy dzięki temu więcej aniże-li tylko wznowienie nakładu starych form. Stare formy uzyskuję w ramach nowego systemu pojęciowego nową treść".
Pages 51-61
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Tworzenie definicji i ich stosowanie w nawigacji
Type Original scientific article
References
  1. Uhlig L.: Einige Probleme dar Automatisierung der Navigation. Rostock: 1969.
  2. Albrecht i Vierow: Lehrbuch der Navigation und ihrer mathematischen Hilfswissewchaften. Wydanie 11. Ber-lin: Wydawnictwo R.v. Decker, G.Schenk 1925.
  3. Bowditch N.: American Practical Navigator. Wydanie poprawione. Washington: U.S . Navy Hydrographic Office Pub. No.9. 1966.
  4. Admiralty Manual of Navigation, Volume J.B.R. 45/1/ London 1964.
  5. Brandt L.: Navigationalexikon. Deutsche Gesellschaft Fur Ortung und Navigation. Wydawnictwo Carl. W. Dingwort 1965 Hamburg - Altona.
  6. Meldau i Steppes: Lehrbuch der NAvigation. Bremen: Wydawnictwo Artur Geist 1963.
  7. Badania naukowe: Automatische komplexe Schiffsfuhrung. Institut fur Nachrichtentechnik. Berlin 1965, nie opublikowano.
  8. Sprawozdanie końcowe: Teilautomatische Radarauswertung. Institut Fur NAchrichtentechnik. Berlin: 1968, nie opublikowano.
  9. Sprawozdanie końcowe: Automatische Standortbestimmung und - darstellung. Institut fur Nachrichtentechnik. Berlin: 1968, nie opublikowano.
  10. Klaus G: Kybernetik in philosophischer Sicht. Wydanie poprawione. Berlin: Wydawnictwo Dietz 3, 1963, str. 27.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds