English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Brańka, Kazimierz
Affiliation Polska Żegluga Morska w Szczecinie
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1318
Abstract Treść artykułu zawiera porównawcze omówienie odpowiedzialności odszkodowawczej członka załogi statku morskie-go wobec osób trzecich na tle zdeaktualizowanych przepisów i obowiązującego od dn. 1.1.1975 r. kodeksu pracy. W artykule poddano krytyce: 1/ zakres odszkodowania członka załogi statku morskiego, 2/ solidarną odpowiedzialność armatora - pracodawcy i członka załogi wobec osób trzecich, 3/ regres ubezpieczyciela armatora do członka załogi, 4/ regres ubezpieczyciela cargo do członka załogi wg. k.c. i k.m. Wnioski, wynikające z krytycznej analizy, zawierają aprobatę nowego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, zawartego w kodeksie pracy: uregulowanie to odnosi się również do członka załogi statku morskiego.
Pages 105-121
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Odpowiedzialność odszkodowawcza członka załogi statku morskiego wobec osób trzecich
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds