English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Brańka, Kazimierz
Affiliation Polska Żegluga Morska w Szczecinie
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1317
Abstract W artykule omówiono odpowiedzialność odszkodowawczą kapitana jako funkcjonariusza państwowego na tle zde-aktualizowanych i obowiazujących przepisów a zwłaszcza przepisów kodeksu pracy. Z przytoczonych przepisów k.c. i k.p. autor wyprowadza wniosek, że odpowiedzialność ta jest oparta na winie, jest odpowiedzialnością głównie regresową, rzadziej odpowiedzialnością bezpośrednią. Krytyczne uwagi dotyczące, byłego zakresu odszkodowania oraz byłej solidarnej odpowiedzialności kapitana jako funkcjonariusza państwowego i amatora - są jednocześnie aprobatą nowego uregulowania zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika tym członka załogi w k.p.
Pages 123-128
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Odpowiedzialność odszkodowawcza kapitana jako funkcjonariusza państwowego
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds