English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Brańka, Kazimierz
Affiliation Polska Żegluga Morska w Szczecinie
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1316
Abstract Artykuł zawiera omówienia odpowiedzialności odszkodowawczej pilota portowego /morskiego/ w świetle zdeaktualizowanego prawa i obowiązującego kodeksu pracy. Odpowiedzialność odszkodowawcza pilota portowego/morskiego/ jest podobna do odpowiedzialności odszkodowawczej członka załogi statku morskiego, przede wszystkim kapitana. Odpowiedzialność ta jednak ma węższy zakres. Obejmuje bowiem ona głównie szkody wynikłe z ryzyka gospodarczego armatora jak: a/ zderzenia statków,b/ uderzenia statku o nabrzeża i obiekty stałe, c/ uszkodzenia kotwicą kabli podwodnych, d/ uszkodzenia znaków nawodnych, e/ wejścia statku na mieliznę itp. Krytyczne uwagi dotyczące: a/ odpowiedzialności odszkodowawczej pilota portowego /morskiego/ za szkody wynikłe z ryzyka gospodarczego armatora, b/ solidarnej odpowiedzialności pilota i jego pracodawcy, c/ solidarnej odpowiedzialności pilota i armatora, d/ ragresu ubezpieczyciela armatora do pilota, a/ regresu ubezpieczyciela cargo do pilota - są jednocześnie aprobatą nowego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, w tym pilota portowego /morskiego/ w kodeksie pracy.
Pages 129-137
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Odpowiedzialność odszkodowawcza pilota portowego /morskiego/
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds