English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wrężel, Maciej
Affiliation Instytut Eksploatacji Statku, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1315
Abstract Konosament, ten najważniejszy do dziś dokument w światowym handlu morskim, jest zarazem dokumentem najbardziej kontrowersyjnym. Spory dotyczą przede wszystkie jego charakteru prawnego, niejednolitej treści pojęcie konosamentu w różnych systemach prawnych. Jakkolwiek istnieje międzynarodowa umowa na temat ujednolicania niektórych zasad dotyczących konosamentów /Konwencja Brukselska z 1924 roku/, to jednak zakres recepcji jej postanowień w różnych państwach nie jest jednakowy. Również i w Polsce, po wejściu w życie kodeksu morskiego, inkorporującego większość norm Konwencji, wytworzyła się niejasna sytuacja i z formalnego punktu widzenia obowiązuje zarówno Konwencja, jak i kodeks. Ponadto brak jest zgodności w polskiej literaturze prawa morskiego, co do ilości cech konstytutywnych konosamentu. Co za tym idzie, brak również przyjętej powszechnie definicji tej instytucji prawnej, W praktyce orzeczniczej sądów polskich i komisji arbitrażowych wątpliwości budzi zagadnienie czy, i jak dalece załadowca, odbiorca oraz każdy legitymowany posiadacz konosamentu związany jest jego warunkami. Sporna jest również sama konstrukcja prawna pojęcia konosamentu, dokumentu, którym przewoźnik - jednostronnym oświadczeniem woli - nakładać może na osobę trzecią określone obowiązki. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia owej konstrukcji i sformułowania na tej podstawie definicji konosamentu.
Pages 139-151
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title W sprawie definicji konosamentu w Polskim Prawie Morskim
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds