English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Drozdowski, Józef
Affiliation Instytut Nauk Podstawowuch Techniczncyh
Author Grzybowski, Leon
Affiliation Instytut Nauk Podstawowuch Techniczncyh
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1314
Abstract W artykule podano zasady zastosowania tylnej projekcji do nauczania geometrii wykreślnej 1 technicznego rysunku okrętowego, poprzedzone omówieniem zagadnień ogólnych z metodyki nauczania tych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem występujących trudności. Przedstawiono opracowany i zrealizowany projekt tylnej projekcji w jednej z sal wykładowych. Omówioną metodę zilustrowano dwoma przykładani: jednym z geometrii wykreś-lnej i jednym z technicznego rysunku okrętowego. W zakończeniu wskazano na zalety stosowania tylnej projekcji.
Pages 153-166
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zastosowanie tylnej projekcji do nauczania geometrii wykreślnej i rysunku technicznego okrętowego
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 8
Tables 0
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds