English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Tarchalski, Maciej
Affiliation Strudium Nauk Politechnicznych i Ekonomicznych
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1313
Abstract Rekrutacja do wyższych szkół morskich stanowi obecnie poważne zagadnienie ze względu na zmniejszającą się z roku na rok liczbę kandydatów. Przedstawione wykresy i tabele potwierdzają ten regres. Wiele czynników ma wpływ na taki stan rzeczy. Przy stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na kadrę morską z wyższym wykształceniem, spadek zainteresowania studiami w wyższych szkołach morskich spowodują znaczny deficyt /ok. 50 %/ tych kadr na rynku pracy. Wnioski wynikające z analizy przyczyn braku kandydatów na studia morskie zmierzają do: reorganizacji egzaminów wstępnych, zwrócenia uwagi na motywację wyboru zawodu marynarza, stworzenia odpowiedniej propagandy morza i systemu bodźców przyciągających na studia morskie, szukania innych rozwiązań zmniejszających deficyt kadr, oraz do stworzenia nowego systemu przepisów prawnych zabezpiecza-jących rekrutację do uczelni morskich. Przedstawiona analiza i wnioski nie wyczerpują całości problemu, a ich głównym celem jest sprowokowanie dyskusji nad rekrutacją do wyższych szkół morskich.
Pages 167-201
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Niektóre problemy rekrutacji do szkół morskich w latach 1963-1974
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 3
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds