English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wojtasik, Kazimiera
Affiliation Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Łączkowski, Marceli
Affiliation Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1311
Abstract Omówiono zagadnienie preparowania węzłowych tkanin sieciowych z przędzy poliamidowej oraz badania ich jakości. Zaproponowano trzy wskaźniki dla obiektywnego określania trwałości tkanin. Podano wyniki pomiarów dla tkanin sieciowych z przędzy produkcji polskiej i japońskiej, w tym dla próbek poddanych obróbce i różnie preparowanych. Potwierdzono przydatność zaproponowanych wskaźników dla właściwej charakterystyki jakości tkanin sieciowych.
Pages 243-276
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wstęp do badań jakości preparowanych i niepreparowanych tkanin sieciowych.
Type Original scientific article
References
 1. Program rozszerzenia bazy surowcowej gospodarki rybnej w latach 1976-80, Szczecin: ZCR, 1973.
 2. Zaucha J.: Przegląd Włókienniczy. Łódź: 1969 nr 7-8, s. 365-368.
 3. Zaucha J.: Praca MIR, Seria B. T.14, Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1967, s. 91-104.
 4. Albracht W., Chrzczonowicz S. i in.: Poliamidy. Warszawa: WNT, 1964.
 5. Mark H., Tobolsky A.V.: Chemia fizyczna polimerów. Warszawa PWN, 1957.
 6. Ziabicki A.: Kolloid Zitschrift 167/1959 s. 132.
 7. Rosner T., Wójcikiewicz H.: Włókna syntetyczne. Warszawa: WNT, 1969.
 8. Grabowski J., Stachowiak Cz.: Wytwarzanie sieci bez-węzłowych techniką dziewiarską. Opracowanie technologii wykończenia sieci. Praca Instytutu Włókiennictwa, Łódź 1965.
 9. Zaucha J.: Praca MIR, Seria B. T.17. Gdynia i Wydawnic two Morskie, 1974, a, 41
 10. Grimm H., Patitz E, Bobzin W.: Die Fischerei - Forschung 1970, nr 1, s. 61.
 11. Wojtasik K., Prusińska I.: Przegląd Włókienniczy. Łódź 1971, s. 663-666.
 12. Nicowski L.: Patent Polski nr 47315/1961/.
 13. Jelin-Lipke H.: Polimery. Warszawa 1973, nr 5,s.227.
 14. Brandt A.: Arbeitsmethoden der Netzforschung Verlage-buchhandlung, Stuttgart 1947 /E.Schweizerbartsche/.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 7
Tables 6
Published 1974-10-11
Accepted 1974-09-16
Recieved 1974-08-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds