English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1305
Abstract Omówiono wyniki pomiarów / prowadzonych metodą spektroskopową / stężeń produktów ropopochodnych zawartych w toni wodnej basenów portowych Kołobrzegu, Darłowa i Ustki
Pages 25-31
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Pomiary zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi basenów portowych środkowego wybrzeża
Type Review article
References
  1. Łysiak E., Rakowska E.: Zanieczyszczenia Bałtyku węglowodorami. Studia i materiały oceanograficzne, PAN Sopot 1977, nr 27.
  2. Daca T., Kozłowska E.: Modyfikacja metody pomiatów zanieczyszczeń olejowych w wodzie morskiej z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni. Zeszyty Naukowe WSM nr 14, Szczecin 1978.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 3
Published 1982-03-03
Accepted 1982-02-03
Recieved 1981-12-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds