English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Milcarz, Jerzy
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Dorobczyński, Lech
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail l.dorobczynski@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1299
Abstract We wstępie podano popularno - naukowy opis opis zasady dziłania lasera HeNe. Uzasadniono potrzebę zbadania stabilności mocy światła lasera typu LG200. Przedstawiono wyniki pomiarów dynamicznych i statycznych oraz interpretację tych wyników.
Pages 93-103
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania stabilności pracy lasera He Ne typu LG200
Type Original scientific article
References
  1. Kaczmarek F.: Wstęp do fizyki laserów. Warszawa: PWN 1978.
  2. Stankowski J.: Masery i ich zastosowanie, Warszawa WKiŁ 1965.
  3. Piekara A.H.: Nowe oblicze optyki, Warszawa: PWN 1976.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 9
Tables 0
Published 1982-03-03
Accepted 1982-02-03
Recieved 1981-12-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds