English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Koś, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Krasucka, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Białoborski, Zbigniew
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Dąbrowski, Kazimierz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1296
Abstract Przedstawiono analizę skuteczności kompensacji prądów rażenia człowieka w sieci okrętowej 220V i 380V, 50Hz, którą oparto o badania prowadzone na statkach PMH za pomocą dwóch zestawów pomiarowych wykonanych przez WSM w Szczecinie. Porównanie parametrów sieci nieskompensowanej i skompensowanej wykazuje zalety zastosowanej , metody kompensacji, jakkolwiek często nie uzyskuje się zmniejszenia prądu rażenia do wartości bezpiecznej, tj. 10Ma. W artykule podano sposoby, za pomocą których można poprawić skuteczność omawianej kompensacji.
Pages 123-132
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Analiza wyników badań statystycznej kompensacji pojemnościowych prądów rażenia człowieka na statkach
Type Original scientific article
References
  1. Dąbrowski K.:Sprawozdanie z badań skuteczności kompensacji na statkach w porcie Szczecin - Świnoujście. Opracowanie ITESO-WSM, Szczecin 1980.
  2. Rudziński K., Korzeniowski J., Dąbrowski K.: Sprawozdanie z badań prowadzonych w czasie rejsu na promie m/f "Silesia". Opracowanie ZTD-IM, Gdańsk 1980.
  3. Rudziński K., i inni: Sprawozdanie z badań skuteczności kompensacji na statkach w porcie Gdańsk - Gdynia. Opracowanie ZTD-IM. Gdańsk 1980.
  4. Zdrojewski Z., Urbanek W.: Sprawozdanie z badań prowadzonych w czasie rejsu na statku m/s "Bieszczady".
  5. Ochrona przeciwpożarowa w sieciach okrętowych ze szczególnym uwzględnieniem pojemności i upływności w różnych warunkach klimatycznych i dla różnych typów statków. Opracowanie I, II i III etapu problemu resortowego 103, WSM Szczecin.
  6. Honninger E. - Die IEC - Publikation 479 - Vergengenes Gegenwart und Zukunft E.u.M /2/, Wiedeń 1979.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 0
Published 1982-03-03
Accepted 1982-02-03
Recieved 1981-12-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds