English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Klekowski, Stanisław
Affiliation Zespół Matematyki
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1275
Abstract W średniowiedzu matematyka była nauką pomocniczą. Kształcenie matematyków nie było specjalnym celem uniwersytetów, mimo to z ich murów wyszli tacy wybitni matematycy Jak T. Bradwardine, N. Oresme, J.Regiomontanus i M.Kopernik. Kopernik nie ograniczył się do sformułowania tezy o heliocentrycznej budowie świata, ale obmyślił dla niej naukowe uzasadnienie oparte w dużej mierze na rozważaniach matematycznych. Rozdziały 12, 13 i 14 księgi I dzieła De revolutioni-bus orbium coelestium poświęcone są wyłącznie matematyce i były wydane drukiem pt. De laleribus et augulis trian-gulorum.
Pages 9-25
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Rola Matematyki w odkryciach Kopernika
Type Original scientific article
References
 1. Jan Adamczewski - Mikołaj Kopernik i jego epoka. Wydawnictwo Interpres, W-wa 1972.
 2. Jadwiga Dianni: Jan Brożek - Joannes Broacius 1585 - 1652. PZWS, W-wa 1949.
 3. Jadwiga Dianni: Studium Matematyki na Uniwersytecie Jagielońskim do połowy XIX wieku. Wydanie Jubileuszowe, t. VII, Kraków 1963.
 4. Jadwiga Dianni i Adam Wachułka: Tysiac lat polskiej myśli matematycznej. PZWS, W-wa 1963.
 5. Adolf P. Juszkiewicz: Historia matematyki w wiekach średnich. PWN, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1969. Tłumaczenie z języka rosyjskiego.
 6. Edward Kofler: Z dziejów matematyki. Wiedza Powszechna 1962.
 7. Stanisław Kowal: Koło matematyczne - zbiór materiałów, PWSZ, 1957.
 8. Włodzimierz Krysicki: Poczet wielkich matematyków - człowiek i myśli. Wiedza powszechna
 9. Eugeniusz Rybka i Przemysław Rybka: Kopernik człowiek i myśl. Wiedza Powszechna 1972.
 10. Dirc J. Struik: Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku. PWN, W-wa 1960.
 11. Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN W-wa
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1973-10-10
Accepted 1973-09-09
Recieved 1973-08-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds