English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 68 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Abramek, Karol Franciszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wpfyw zmiany geometrycznego stopnia sprężania na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1 Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obrotowej sporządzono dla biegu jałowego i prędkości rozruchu.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a concept of central hydraulic loading system. A typical struc-ture of such a system is divided into functional parts Relations between these parts are desenbed Hydraulic installation and its execvtion for marinę operation is presented. Some examples of hydraulic drive umts applications are given. Their control is de-scribed
 • Behrendt, Cezary (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie zaistniałych przypadków przeanalizowano uszkodzenia okrętowych pomocniczych kotłów opalanych. Szerzej omówiono przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania najczęściej spotykanych uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem materiału.
 • Bejger, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wyniki badań sygnałów emisji akustycznej, uzyskane podczas to-Kenia gniazd zaworowych głowicy silnika okrętowego. W procesie naprawy gniazd zastosowano przenośną tokarkę firmy Chris Marinę typu VSL.
 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon; Idzi, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, polegających na wyznaczeniu dla Materiału hiperelastycznego stałych materiałowych na podstawie próby jednoosiowego r°2ciqgcinia oraz próby ściskania. Stałe wyznaczone doświadczalnie posłużyły następnie do symulacji komputerowej obciążeń próbki walcowej.
 • Bielawski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wskazano na konieczność optymalizacji obsługiwania Przedstawiono elementy obsługiwania i jego organizację. Strategie obsługiwania, personel i organizację obsługiwania potraktowano jako cele cząstkowe optymalizacji i wskazano na możliwości zmniejszenia kosztów. Uzasadniono konieczność tworzenia komputerowych systemów obsługiwania, umożliwiających teletransmisję danych i informacji.
 • Chałamoński, Dariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano zanieczyszczenia cieczy hydraulicznych oraz ich wpływ na stan techniczny Cementów układów hydraulicznych Przedstawiono klasyfikacją stanów elementów oraz Metodyką diagnozowania układów hydraulicznych.
 • Dąbrowska-Kauf, Grażyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wdrożenie metod badań diagnostycznych jest podstawą gospodarki remontowej Urządzeń elektroenergetycznych. W artykule wykazano jak wiele metod badań diagnostycznych można stosować do identyfikacji uszkodzeń generatora w zależności od ich charakteru. Na przykładzie metody termowizyjnej przedstawiono uniwersalność jej zawansowania w lokalizacji uszkodzeń w różnego rodzaju urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Drzewieniecki, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób wykorzystania miar drgań wzdłużnych i skrętnych wolnego *ońco wału korbowego w diagnozowaniu łożysk korbowych. Opisano wpływ obciążenia s‘lnika i jego cylindrów na przebiegi wymienionych sygnałów i ich miary wyznaczone w dziedzinie czasu i częstotliwości. Opracowano złożone miary drgań wzdłużnych będą-Ce symptomami diagnostycznymi niezależnymi od obciążenia. Jako źródło informacji w poszczególnych cylindrach wykorzystano przebiegi drgań skrętnych dolnego końca wału korbowego. Podano algorytm wnioskowania diagnostycznego oparty na wyznaczonych miarach.
 • Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odbojnice nabrzeżowe są urządzeniami poprawiającymi warunki bezpieczeństwa hamowania statku do nabrzeża. Ich celem jest absorpcja energii kinetycznej statku. Efekt ,en uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału i zaprojektowanie kształtu odbojnicy. W artykule przedstawiono fazę projektowania odbojnic nabrzeżnych, opierając się na badaniach modelowych odbojnic typu stożkowego Analizowano wpływ własności materiału (elastomeru poliuretanowego) i wymiarów (grubości nogi) odbojnic na ich parametry.
 • Giemalczyk, Mariusz; Herdzik, Jerzy; Woźniak, Mirosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwe przyczyny uszkodzeń tulei cylindrowych oraz wskazano na możliwości ich ograniczenia. Pracą uzupełniają zdjęcia uszkodzonej tulei nowoczesnego wolnoobrotowego silnika napędu głównego MAN typu 6S70MC. Analizę kończą uwagi dotyczące zasad właściwej eksploatacji silnika.
 • Grudziński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na przykładzie odolejacza Neptun Warmy z Grudziądza, przedstawiono przebieg procesu odolejania stosowany na statkach. W części opisowej zaprezentowano budowę odolejacza i procesy zachodzące w trakcie pracy urządzenia Omówiono separację grawitacyjną między płytami oraz przechwytywanie cząstek oleju w filtrze koalescencyjnym z przegrodą włókninową. W prezentacji komputerowej pracy odolejacza oparto się na dokumentacji techniczno-ruchowej Warmy (Neptun 2,5 Al). W części symulacyjnej zadarto procedury uruchamiania eksploatację, stany awaryjne i niesprawności pracy ^rządzenia i systemu oparte na doświadczeniu zdobytym przez autora podczas pracy na statkach PMH
 • Grzebieniak, Robert; Tuleja, Joanna; Kędzierska, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model obliczeń niezawodnościowych stosowany w analizie uszkodzeń systemów siłowni okrętowej. Wykorzystano w tym celu dane zebrane podczas rejsu statkiem typu B59I oraz program Microsoft Excel i Curve Expert.
 • Grzelka, Mirosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article presents an analysis of the main inaccuracies of the gear (bose radius a»d profile) caused by the machining process and their influence on the measuring re-sult (its error). The measuring process was carried out with a Coordinate Measuring Machinę using the software containing the author ’s algorithm. This analysis does not fnke into consideration the CMM and its measuring head inaccuracy (although such analysis has been undertaken, it is not a subject of the current article).

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds