English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 70 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano wpływ falowania morskiego na ustalony dryf zatrzymanego statku, jako prostszego przypadku ogólnych ruchów manewrowych jednostki Uwzględniono oddziaływania od fali drugiego rzędu i szczegółowo rozpatrzono sytuację falowania nieregularnego, jako lepiej oddającego rzeczywistość. Założono również wiatr jako towarzyszący falowaniu. Jednoznacznie wykazano istotny efekt falowania, szczególnie wobec jednostek dłuższych i załadowanych.
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono praktyczny algorytm uwzględnienia 'efektu odbicia' statku od nabrzeża w symulacji manewrowania statkiem. Włączono fizyczne charakterystyki odbojnic jako wykresy siły reakcji w funkcji odkształcenia. Mapa odbojnic zawiera informacje ° dyskretnym (punktowym) rozkładzie ich położenia wzdłuż nabrzeża, wliczając w to rozmiar i typ urządzenia Przeanalizowano konieczność skrócenia kroku całkowania * sytuacji kontaktu z odbojnicą.
 • Czaplewski, Krzysztof; Wiśniewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ideę tworzenia interaktywnych struktur nawigacyjnych przez nawigatora w trakcie podróży morskiej W procesie obliczeń zastosowano zasady wyrówna-n,a sekwencyjnego oraz estymację odporną na błędy grube. Założenia teoretyczne weryfikowano na symulowanym przykładzie nawigacyjnym.
 • Drabik, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono następujący problem. spełnienie kryteriów statecznościowych nie jest do końca jednoznaczne z uznaniem statku za bezpieczny pod względem statecznościowym Przedstawiony eksperyment numeryczny kołysań statku na fali nieregularnej dowodzi taką możliwość Celem artykułu jest udowodnienie tego problemu oraz zwrócenie uwagi na wielkości, które powinny być uwzględnione przy rozważaniach na temat bezpieczeństwa statecznościowego statku w rzeczywistych warunkach pogodowych.
 • Dzikowski, Remigiusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podarto opis nowych metod kompensacji dewiacji kompasu magnetycznego oraz ich analizę dla różnych kryteriów. Prezentowane metody pozwolą na optymalizację obsługi kompasu magnetycznego pod względem dokładności i czasu.
 • Frąckiewicz, Zbigniew; Marecki, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano port o strukturze równoległej. W porcie takim statki są rozładowywane lub załadowywane przy nabrzeżach, które pracują równocześnie (równolegle w czasie) Stąd nazwa struktury portu Dla każdego statku port wykonuje tylko jedną operacją obsługi - rozładunek lub załadunek. Jednak istnieją ograniczenia alternatywnego przyporządkowania statków do nabrzeży rozładunkowych lub załadunkowych. Wynika to z rozmieszczenia odpowiednich magazynów na terytorium portu. Równoległą strukturą portu określają równolegle marszruty statków. Każdy statek przechodzi: z redy - poprzez kanał jednego nabrzeża - i wraca na redą Statki nie oczekują na obsługą w basenach portowych. Dla optymalnego ruchu statków w porcie wyznacza się harmonogram, który maksymalizuje efekty ekonomiczne pracy portu.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Morskie budowle hydrotechniczne są obiektami wznoszonymi na obszarach wodnych dostępnych dla żeglugi morskiej. Stąd w trakcie realizacji przez statek procesu nawigacji, występuje możliwość zderzenia z tymi konstrukcjami Konsekwencje takiego wypadku mogą być katastrofalne, prowadzące do zniszczenia budowli. Dotyczy to zwłasz-da wież wiertniczych i mostów drogowych nad akwenami. Stąd ważnym zagadnieniem jest ilościowe określenie ryzyka takiego wypadku. Opiera się ono na określeniu prawdopodobieństwa kolizji statku z budowlą którego konsekwencją jest poważne jej uszkodzenie. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli oceny tego ryzyka.
 • Gucma, Lucjan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę intensywności ruchu statków w porcie Szczecin oraz na to-Ke wodnym Szczecin - Świnoujście pod kątem średniej intensywności, zmian sezono-'tych, dobowych oraz składu ruchu przede wszystkim pod kątem wielkości statków Vkreślono również zmiany intensywności ruchu statków podczas weekendów i dni świątecznych Wyniki pracy mogą mieć zastosowanie jako dane wejściowe modeli symulacyj-tych strumieni ruchu statków, do prognoz ruchu oraz analiz przepustowości na torze Rodnym i w porcie Szczecin
 • Gucma, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcją budowy systemu przeznaczonego do projektowania i testowania interfejsów użytkownika w pilotowych systemach nawigacyjnych (PNS) oraz Podano założenia stawiane przed PNS W artykule uwzględniono czynniki wpływające na konstrukcję interfejsu oraz przedstawiono metody pozwalające przetestować interfejs pod względem przydatności w PNS.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy optymalizacji wielkości zagłębienia podmorskiego ruro-ciqgu z zastosowaniem kryteriów ekonomicznych i ograniczeń nawigacyjnych. Zagłębienie podmorskiego rurociągu jest związane z ryzykiem jego uszkodzenia przez kotwiczące Maryjnie statki oraz jednostki rybackie poławiające włokiem dennym. Zaprezentowano r°związame tego problemu na przykładzie zagłębienia gazociągu Baltic Pipeline.
 • Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określenia ekstremalnych parametrów statków bezpiecznie Manewrujących na akwenie ograniczonym. Opracowaną metodę zastosowano do określenia ekstremalnych parametrów statków i warunków wejścia do portu Świnoujście.
 • Jankowski, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie badań symulacyjnych wejścia gazowca LPG do portu Darłowo, analizowano manewr cumowania pod względem oddziaływania strumieni zaśrubowych na dno Znajomość lego oddziaływania oraz wielkość obszaru narażonego na erozję od strumieni są istotne z punktu widzenia trwałości stanowiska cumowniczego oraz bezpieczeństwa statku i nabrzeża.
 • Januszkiewicz, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Widzialność satelitów systemów nawigacyjnych zależy od szerokości geograficznej Użytkowmka i konfiguracji satelitów, a w morskich akwenach ograniczonych również od Rozmiarów przeszkód t ich położenia względem użytkownika. Omówiono między innymi Rozkłady azymutów satelitów systemów GPS i Galileo dla obserwatora znajdującego się różnych szerokościach geograficznych. Dodatkowych obliczeń (np. kąt zasłonięcia) dokonano dla obserwatora znajdującego się na statku płynącym wzdłuż wysokiego wytęża. wąskim kanałem, cieśniną czy też wpływającym do portu.
 • Jastrzębski, Grzegorz; Konatowski, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Współcześnie zadania szeroko rozumianej nawigacji realizowane są z wykorzystałem satelitarnego systemu nawigacyjnego GPS. Obecnie na rynku są dostępne specjalizowane odbiorniki GPS. umożliwiające z dużą dokładnością pomiar zarówno miejsca Położenia, jak i orientację przestrzenną obiektu. W artykule zostaną zaprezentowane: zasada pracy, charakterystyki i wybrane wyniki badań odbiorniku satelitarnego firmy Primble, specjalizowanego do pomiaru położenia przestrzennego obiektów W czasie Prezentacji zostaną przedstawione także potencjalne obszary zastosowania lego typu odbiorników.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds