English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Michalski, Marek A.: 54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Statek śródlądowy i droga wodna muszą być rozpatrywane łącznie. Polskie drogi wodne są wyjątkowo zaniedbane. W latach siedemdziesiątych zaniechano wszelkich prac modernizacyjnych, co doprowadziło nasze drogi wodne do stanu degradacji. Polska seryjna produkcja statków śródlądowych zakończyła się w roku 1982 i od tej pory stan liczbowy jednostek z własnym napędem obniżył się o 50% (z ok. 2000 do ok. 1000 sztuk). Z 12 stoczni rzecznych - 9 uległo likwidacji. Porty przeznaczane są na inne cele gospodarcze. Autor, powołując się na potrzeby Unii Europejskiej, wskazuje priorytety w wychodzeniu z obecnego stanu zapaści gospodarczej.

Other publications

 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej zależy od czterech czynników: statku, drogi wodnej, załogi i administracji wodnej. Polskie statki są stare, drogi wodne zaniedbane, mamy natomiast dobrze wyszkolone załogi i nadmiernie rozdrobnioną administrację wodną Polska żegluga śródlądowa wymaga szybkiej modernizacji.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć części. W artykule opisana jest trzecia i czwarta część rzeki. Część piąta jest drogą dla statków morskich, co było powodem pominięcia jej w artykule. Opisane zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia Żeglugowe, takie jak: mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu określono zgodność parametrów z klasą poszczególnych odcinków drogi wodnej
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć częśc i. W artykule opisana jest jej część druga. Część pierwsza nie spełnia współczesnych wymagań żeglugowych. Przedstawione zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia żeglugowe, takie jak jazy, śluzy, mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu dokonano oceny zgodności parametrów z klasą drogi wodnej.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Żegluga śródlądowa to nie tylko transport i przeładunki, to także wizytówka miast lezących na szlaku. Autor omawia upadek portów i stoczni położonych wzdłuz dolnej Wisły oraz stan bulwarów w miastach położonych na tym odcinku rzeki Przyglądając się bulwarom sprzed lat i dzisiejszym, dostrzega ich piękno, które niestety, nie wszyscy potrafią właściwie pielęgnować
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przez obszar Polski prowadzą trzy międzynarodowe drogi wodne Słabość polskiej żeglug11 polskich dróg wodnych hamuje tranzyt na szlaku transeuropejskim z zachodu na wschód Tylko zintensyfikowanie prac związanych z poprawą zeglowności polskich dróg wodnych przyczyni się do wyjścia z tego impasu, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i stworzy szereg nowych miejsc pracy.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wisła od niepamiętnych czasów jest szlakiem żeglownym. Rozwój żeglugi Ha większą skalę nastąpił jednak dopiero po wprowadzeniu napędu parowego, więc po roku 1827. Budowle hydrotechniczne, pochodzące z trzech zaborów, niedoinwestowane w ostatnich latach, są w nienajlepszym stanie. Ocalała z II wojny światowej flota śródlądowa użytkowana była do końca lat siedemdziesiątych Od połowy lat 50. Budowano seryjnie nowe generacje statków. Ten etap Zakończył się w 1982 r., po czym nastąpił okres marazmu, trwający do dziś. Brak zamówień doprowadził z kolei do upadku większość stoczni śródlądowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej stwarza, przed polską żeglugą śródlądową nowe perspektywy.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Upadek stoczni rzecznych i brak inifwrtu statków doprowadziły już do: ł) zmniejszenia się o 50% liczby statków z własnym napędem, 2) zestarzenia się floty (średni wiek towarowców - 33 łata, pchaczy 23, statków pasażerskich - 34 lata), 3) podejmowania odbudowy i przebudowy coraz to starszych jednostek np 55-btnich, 4) do chałupniczego budowania - nowych statków. Efektem tego jest coraz fo większy spadek stopnia bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds