English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Babińska, Natalia: 72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano przyczyny oraz skutki utworzenia drugiego rejestru statków w Norwegii (NIS). Przedstawiono pozycję NIS na tle rejestrów narodowych państw Unii Europejskiej ze względu na zatrudnienie załóg pływających. Szczegółowo opisano strukturę zatrudnienia oficerów, ze względu na narodowość, na statkach NIS.

Other publications

 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W 2000 r. minęła czterdziesta rocznica utworzenia Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Od 1960 r. zmieniła się liczba państw członkowskich oraz międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania Stowarzyszenia. Dlatego w ostatnich latach zawarto szereg nowych porozumień międzynarodowych oraz zdecydowano się uporządkować i uaktualnić wewnętrzne powiązania. /. czerwca 2002 r. weszły w życie postanowienia znowelizowanej Konwencji Sztokholmskiej, będącej podstawą prawną funkcjonowania Stowarzyszenia. W artykule omówiono główne założenia konwencji oraz nowe cele i zadania, które wyznaczyło sobie Stowarzyszenie.
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Między Unią Europejską a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu istnieje szereg powiązań o charakterze gospodarczym i społecznym. W artykule omówiono pozycję gospodarczą obecnych członków Stowarzyszenia w porównaniu z liderami rozwoju gospodarczego na świecie. Przeanalizowano czynniki, które będą miały największy wpływ na rozwój Stowarzyszenia w przyszłości.
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono proces współpracy ekonomicznej obu Ameryk. Opisano cele i zadania wzajemnego porozumienia, jakie wyznaczają sobie przywódcy państw amerykańskich. Zarysowano główne trendy wymiany handlowej w ramach wybranych stref wolnego handlu funkcjonujących w Ameryce Północnej i Południowej
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Unia Europejska została powołana na mocy Traktatu z Maastricht Nie spowodowało to jednak zaprzestania działalności trzech wcześniej powstałych wspólnot Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (nazwanej w Traktacie z Maastricht Wspólnotą Europejską) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Unia Europejska jest nowym sposobem współpracy między państwami należącymi do Wspólnot. Wspólnoty te mają obecnie jednolity system prawno-instytucjonalny oparty na organach statutowych.
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem artykułu jest pokazanie drogi, jaką pokonały państwa zachodnioeuropejskie podczas osiągania kolejnych etapów integracji. Opisano jak doszło do powstania Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. Na podstawie traktatów założycielskich przedstawiono zadania i cele realizowane przez Wspólnoty
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy statek Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie stanowi kolejny etap unowocześniania uczelni Jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kon-wencję STCW 78 95 oraz uwarunkowania współczesnego rynku żeglugowego Przedstawiono uzasadnienie budowy statku oraz pierwsze wnioski z jego eksploatacji.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds