English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Giedrys, Piotr: 72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano ruch statków w porcie Szczecin według grup, typów i rodzajów statków. Wykorzystano w tym celu szczegółowe dane pochodzące z Kapitanatu Portu Szczecin za lata 1993-2001.

Other publications

 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano porty przedpola portu Szczecin ze względu na liczbą podróży Między tymi portami a portem Szczecin. Wykorzystano w tym celu dane Kapitanatu Portu Szczecin o ruchu statków w porcie za lata 1993-2001. W wyniku Przeprowadzonych badań ustalono, ie w każdym z badanych lat rozkład portów Przedpola charakteryzował się skrajną asymetrią prawostronną. W analizowanym okresie struktura ta nie ulegała zmianom. Ustalono ponadto, ie ma miejsce znaczna koncentracja liczby podróży.
 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania najważniejszych portów bałtyckiego przedpola portu Szczecin objęły lata 1995 - 1998 Wykorzystano w tym celu bazę danych Kapitanatu Portu Szczecin Scharakteryzowano najważniejsze porty biorąc pod uwagę masę ładunkową, liczbę wykonanych podróży oraz strukturę kierunkową i rodzajową ładunków. a także średnią wielkość statków i wydajność przewozową.
 • Giedrys, Piotr; Kędzierska, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wyniki badań sezonowości przeładunków w ZPS-Ś 5>t w łatach 1993 - 1999 metodą mechaniczną oraz analityczną. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, że najsilniejszymi wahaniami sezonowymi charakteryzują się przeładunki zboża i drewna. natomiast słabszymi węgiel i koks oraz inne ładunki masowe W przeładunkach rudy oraz drobnicy nie występowały istotne wahania sezonowe
 • Białas, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano krótki opis infrastruktury i przewozów żeglugą śródlądową w Niemczech i Polsce. Na tym tle przedstawiono wyniki eksploatacyjnej działalności tej gałęzi transportu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i województwie szczecińskim w latach 1994-1996, a następnie dokonano ich porównania.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds