English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Cieślewicz, Tomisław: 72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Cieślewicz, Tomisław; Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy występujące w działalności tych obszarów. Zaprezentowano efekty ekonomiczne powołania w naszym kraju wolnych obszarów celnych.

Other publications

  • Cieślewicz, Tomisław; Sarna, Bogumiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce według przepisów ustaw oraz przeprowadzono analizę Porównawczą warunków funkcjonowania poszczególnych stref na podstawie tanawiających je rozporządzeń. Skoncentrowano się na warunkach stworzonych przedsiębiorcom, podejmującym działalność gospodarczą w SSE. Pominięto natomiast zasady dalszego działania przedsiębiorstw funkcjonujących uprzednio na terenie, na którym powołano strefę. Uwzględniono stan prawny na dzień ł lipca 1998 roku.
  • Cieślewicz, Tomisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego oraz cła, uwarunkowanego eksportem towarów (eksportem usług) 2 Polski. Pominięto natomiast analizę sytuacji, kiedy te świadczenia ir ogóle nie są pobierane. Używane określenie „podatnik" oznacza fwdatnika VAT. Uwzględniono stan prawny na dzień 31 grudnia 1997 roku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds