English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Gierdys, Piotr: 72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Gierdys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Dokonano opisu węglowego przedpola portu Szczecin za pomocą liczby Portów, liczby wykonanych podróży, przewiezionej masy ładunkowej oraz ciągłości kontaktów porte')w przedpola z portem Szczecin. W węglowym przedpolu Portu Szczecin, zarówno w wywozie jak i przywozie, wiodącą rolę odgrywają Porty położone nad Bałtykiem. W wywozie ponad 50% masy ładunkowej przypadało na Danię, w przywozie 60% na Rosję. Najważniejszymi portami węglowego Przedpola portu Szczecin okazały się duńskie porty: Kopenhaga, Aalborg i Studstrup.

Other publications

  • Gierdys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono jedną z metod mogących mieć zastosowanie w badaniu sezonowości przeładunków w portach morskich - ekonometryczny model dynamiki. Na podstawie zaprezentowanej metody dokonano analizy wahań sezonowych w portach morskich województwa szczecińskiego dla poszczególnych grup ładunkowych oraz przeładunków ogółem.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds