English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Hajdasz, Mariusz: 52 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Hajdasz, Mariusz; Drozdowski, Ryszard; Dunianazar, Tomasz; Winnicki, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dążenie do wzrostu jakości elementów maszyn wytwarzanych na drodze odlewniczej skutkuje powstaniem nowych technologii. Krystalizacja metalu w warunkach podwyższonego ciśnienia umożliwia uzyskiwanie szczególnych właściwości gotowego wyrobu. Zaprojektowano i wykonano stanowisko do prasowania ciekłego metalu z możliwością sterowania procesem krystalizacji. Stanowisko umożliwia wykonywanie próbek przeznaczonych do badania zjawiska tzw. barokrystalizacji.
 • Hajdasz, Mariusz; Grabian, Janusz; Mumot, Jacek; Wilk, Ziemowit (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Transport morski ładunków masowych, szczególnie ropy naftowej i produktów jej przerobu, skroplonych gazów - nośników energii, węgla, ładunków sypkich, a także normalna eksploatacja statku stwarzają niebezpieczeństwo tworzenia mieszanin wybuchowych. W wielu przypadkach zapłon mieszanin Cybuchowych pochodzi od iskry mechanicznej. Prace eksperymentalne wymagają urządzeń symulujących warunki tworzenia iskry mechanicznej w atmosferze mieszanin wybuchowych. Autorzy dokonali przeglądu metod i stanowisk badawczych Dokonali adaptacji i przetestowali urządzenie tarciowe do bada-oia warunków zapłonu mieszanin wybuchowych.
 • Piotr, Bielawski; Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano definicją „obsługiwania" i systematykę pojęć związanych z obsługiwaniem. Przedstawiono obsługiwanie w ujęciu systemowym i ekonomicznym. Wskazano na trendy w technologii i organizacji statku mające wpływ na obsługiwanie maszyn okrętowych. Wykazano konieczność istnienia specjalności nauczania „obsługiwanie maszyn". Przedstawiono nakierowane na ten cel zamierzenia i dotychczasowe dokonania.
 • Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Publikacje studentów/, członków/ Koła Naukowego "Mechanik", ukazują się już od piętnastu lat. Poświęcone są zagadnieniom wytwarzania śrub okrętowych, badaniom i ocenom brązów aluminiowych, ocenom specjalnych właściwości materiałów konstrukcyjnych, a także metodom regeneracji części maszyn Przegląd niektórych publikacji ukazuje strefy/ technicznych zainteresowań studentów i wzajemne ich powiązanie. Widoczna jest ciągłość działań Koła przez cały okres jego istnienia
 • Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Koło Naukowe "Mechanik" przy Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie istnieje już 15 lat. Efektem istnienia i pracy są publikacje tuiukow e członków Koła. Przez 15 lat opublikowano 21 prac w Zeszytach Naukowych, nu konferencjach ogólnopolskich, a nawet na konferencji PAN i konferencji międzynarodowej. Stworzono również wiele prototypowych (często unikatowych) stanowisk badawczych. W niniejszym Zeszycie prezentowane są najnowsze prace studentów członków Kola Naukowego "Mechanik".

Other publications

 • Hajdasz, Mariusz; Boczek, Bożena (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Specyfika przemysłu okrętowego powoduje, że realizatorzy technicznego procesu wytwórczego, pracujący dla tego przemysłu uczestniczą w bardzo skomplikowanym i specjalistycznym trybie przygotowania, realizacji i odbioru produkcji. Charakter środowiska pracy, ograniczone na statku możliwości techniczne, oczekiwanie wysokiej niezawodności urządzeń powodują, że materiałom i urządzeniom przeznaczonym do wyposażenia jednostek pływających stawia się określone wymagania.
 • Hajdasz, Mariusz; Chmiel, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono próbę sklasyfikowania metod prasowania ciekłego metalu na podstawie kryterium technologicznego. Analiza istotności kryteriów oraz możliwości jej realizacji przy obecnym stanie techniki pozwoliły wyodrębnić 62 warianty technologiczne i przypisać im jednoznaczne nazwy systematyczne.
 • Hajdasz, Mariusz; Chmiel, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy porównawczej opisywanych w literaturze technicznej technologii, wykorzystujących prasowanie metalu w trakcie krystalizacji odlewu. W rezultacie opracowano zbiór kryteriów pozwalający na rozróżnienie tych metod ze względu na różnice technologiczne. Prezentowano 7 kryteriów usystematyzowano wg kolejności chronologicznej występowania w trakcie procesu technologicznego. Możliwość wyboru wariantów dla każdego z kryteriów wykazuje istnienie 288 odmian omawianych technologii.
 • Hajdasz, Mariusz; Szcześniak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Instytut Nauk Podstawowych Technicznych jest jednym z pięciu Instytutów działających w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds