English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Piłasiewicz, Józef Zbigniew: 54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Piłasiewicz, Józef Zbigniew; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Podstawowym problemem artykułu jest szeroko rozumiana edukacja morska społeczeństwa Autorzy próbują udowodnić, te w wychowaniu młodzieży zbyt mało miejsca zajmuje wychowanie morskie. Zachodzi zatem pilna potrzeba, aby w systemie edukacji powszechnej pojawiło się wychowanie morskie rozumiane jako część procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz propaganda polityki morskiej państwa. Taka edukacja społeczeństwa może przynieść efekty dopiero wtedy, gdy będzie się cieszyć prawdziwym społecznym zainteresowaniem. Aby tak się stało w polityce gospodarczej państwa musi się pojawić polityka morska.

Other publications

  • Piłasiewicz, Józef Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Praca jest jednym z najdłużej trwających składników treści ludzkiego życia. Dzięki pracy człowiek osiąga wiele różnych celów zewnętrznych oraz rozwija i doskonali swoje sprawności. Pracy ludzkiej towarzyszą jednak również ujemne skutki. Do najważniejszych zaliczyć można utratę sił, wypadki, choroby zawodowe oraz degradację środowiska naturalnego.
  • Piłasiewicz, Józef Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Artykuł poświęcony problematyce efektywności studiów/ wyższych dotyczy w szczegółach grupy kandydatów na kierunek Eksploatacji Portów i Floty Pomiar cech kandydatów przy użyciu testów psychologicznych i kwestionariuszy oraz analiza danych społeczno-demograficznych pozwoliły uw ypuklić różnice i podobieństw a między dwoma podgrupami różnej płci. Zróżnicowany poziom sprawności funkcji percepcyjnych i emocjonalnych w skazuje na odmienne predyspozycje do studiowania u1 ramach WSM kandydatów jako całej grupy i jako członków wyodrębnionych podgrup. Ze względu na zaobserwowane różnice istnieje uzasadnienie prowadzenia dalszych badań i wzbogacania warsztatu badawczego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds