English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Żaboklicka, Jadwiga: 54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obrót papierami wartościowymi w Polsce jest najczęściej rozumiany jako giełdowy obrót akcjami i obligacjami. Niewielka jest znajomość innych instrumentów finansowych. Skoncentrowano się na trzech zagadnieniach: narodowych funduszach inwestycyjnych, funduszach powierniczych oraz amerykańskich kwitach depozytowych, w początkowym okresie wprowadzania ich na nasz rynek kapitałowy. Przedstawiono cele i założenia każdego z tych instrumentów oraz wskazano na istniejące mankamenty i ograniczenia ich wdrażania.

Other publications

 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  O randze i znaczeniu importu surowców fosforonośnych drogą morską do Polski świadczy fakt, że niezależnie od sytuacji gospodarczej kraju wielkość dostaw w ostatnich 15 latach kształtuje się praktycznie na nie zmienionym poziomie. Fakt ten wpływa istotnie na bilans ładunkowy naszych portów.
 • Cieślewicz, Tomisław; Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy występujące w działalności tych obszarów. Zaprezentowano efekty ekonomiczne powołania w naszym kraju wolnych obszarów celnych.
 • Żaboklicka, Jadwiga; Trzciński, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zmieniające się warunki endogeniczne i egzogenicznie działalności Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście powodują konieczność stałego doskonalenia systemu zarządzania. Przedstawiono syntetyczne wybrane zagadnienia dotyczące racjonalizacji struktur organizacyjnych problem funkcjonalnych i dyspozycyjnych powiązań Bazy Przeładunkowej Drewna i Wydziału Napraw oraz zagadnienie samowystarczalności w przetwarzaniu informacji.
 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój przewozów ładunków masowych siatkami Polskiej Żeglugi Morskiej i ich struktura odzwierciedlają zarówno sytuacją gospodarki narodowej, jak i tendencje rynku światowego. Równocześnie zmiany struktury rodzajowej tonażu wskazują na szybkość i elastyczność działań, zgodnych z wymogami rynku frachtowego, co wpływa na skuteczność konkurencji wobec obcych armatorów Polska Żegluga Morska otł wielu lat realizuje kolejne etapy przekształceń organizacyjnych. własnościowych, kapitałowych, zmierzając w kierunku struktury holdingowej zgrupowania menadżersko-armatorskiego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds