English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kapuściński, Marek: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kapuściński, Marek; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano zjawisko dyfrakcji w ujęciu Fraunhofera na wybranych aparaturach. W pierwszej jego części zaprezentowana jest ogólna koncepcja dyfrakcji na podstawie zasady Huygensa. Następnie przechodzimy do zagadnień dyfrakcji kolejno na aparaturach w kształcie prostokąta, koła oraz rombu
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano w sposób przybliżony, że wpływ promieniowania w ogólnym bilansie energetycznym podczas spalania pojedynczej kropli ma bardzo istotny wpływ na jej nagrzewanie i odparowanie. Na podstawie przeglądu najnowszej literatury pokazano, że problem ten był całkowiecie zaniedbywany i praca ta stanowiąca wstęp do rozpatrywanego zagadnienia powinna być dalej szczegółowo rozpatrywana.
 • Kapuściński, Marek; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano explicite we współrzędnych sferoidalnych wzory na pęd, moment pędu i kwadrat momentu pędu i związki komutacyjne między nimi. Określono wektor Rummgego-Lenza i operator Casimira i pokazano, że funkcja falowa wodoropodobnego atomu jest funkcją własną wmienionych wyżej dwóch operatorów i operatora trzeciej składowej momentu pędu.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca ta jest kontynuają opublikowanych wcześniej artykułów [1] i [2] oraz niniejszym Zeszycie Naukowym WSM - wszystkie te prace łączy ta sama tematyka: ukłądy kwantowo mechaniczne w ukłądzie sferoidalnym. Podano własności funkcji radialnych i kątowych, stałych separacji oraz algorytmy ich wylicze dla atomu wodoropodobnego. Pokazano explicite kilka stałych dla różnych liczb kwantowych w zależności od parametru p oraz wykresy funkcji radialnych i kątowych w zależności od zmiennych niezależnych

Other publications

 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  We wstępie wprowadzono układ elipsoidalny i dyskutowano problemy związane ze sformułowaniem równania Schrodingera w tych współrzędnych. W rozdziale 1 przeprowadzono separację równania Schrodingera oraz podano dowód twierdzenia, że z rozliczonych potencjałów radialnych tylko dwa prowadzą do równania Schrodingera separowalnego we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Są to: potencjał kulombowski i potencjał oscylatora harmonicznego izotropowego.
 • Kapuściński, Marek; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model fizyczny zapłonu pojedyńczej kropli w nieruchowym gorącym utleniaczu, opis matematyczny tego modelu za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych parabolicznych oraz sposób rozwiązania tego układu metodą przegnania.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zanalizowano procedurę separacji równania Schrodingera dla oscylatora izotropowego we współrzędnych wydłużonych olipsoidy obrotowej. Zbadano strukturę otrzymanych równań w pobliżu ich punktów osobliwych, podano algorytm pozwalający znaleźć funkcje własne. Otrzymano także widmo energetyczne i degenerację.
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef; Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono rodzaje układów optycznych oraz systemy stosowane przy różnych pomiarach. Pokazano wpływ apertury na dokładność pomiaru, a zwłaszcza na wymaganą moc wiązki laserowej.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  w Pierwszej części publikacji przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badań detonacji w mieszaninie pyłowo-tlenowej. W rozdziałach następnych, korzystając ze zgromadzonych w trakcie realizacji badań danych eksperymentalnych

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds