English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Trześniowski, Waldemar: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań nad myciem detali w myjni malarskiej Fabryki Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie. Stwierdzono, że istnieje możliwość zastąpienia aktualnie stosowanego Ankofosu wodnymi roztworami Polfenylinu, które przy stężeniach 1,0 - 1,5% wag. już w temp 20 lub 30 st C wykazują bardzo dobrą sprawność mycia.
 • Kozłowski, Andrzej; Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu literatury pod kątem możliwości wykorzystania membran do oczyszczania różnego rodzaju emulsji wodno-olejowych. Omówiono charakterystykę zaolejonych wód zęzowych oraz warunki ich usuwania ze statku. Zapoznano się z procesami membranowymi i możliwością zastąpienia obecnie stosowanych odolejaczy modułami ultrafiltracyjnymi.

Other publications

 • Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono badania termograwimetryczne nawozu NPK produkcji Z.Ch. "Police". Stiwerdzono, że jedynym parametrem decydującym o począrkowej temperaturze rozkładu jest wartość stosunku molowego NH3: H3PO4. Wzrost tego stosunku powoduje obniżenie się wartości początkowej temperatury rozkładu nawozu.
 • Ratajska, Halina; Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Do prowadzenia badań modelowych wpływu różnych parametrów na amoniakalną utylizację odpadowego siarczanu żelazowego, polegające na absorbcji połączonej z reakcją chemiczną dwóch abstratorów: amoniaku i tlenu wytypowano, zaprojektowano i wbudowano zbiornikowy reaktor przepływowy z mieszadłem turbinowym.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds