English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Zalewski, Zbigniew: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Zalewski, Zbigniew; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki analizy wpływu danych technicznych statku na elementy cyrkulacji na podstawie przyjętej metody statystycznej - korelacji wielorakiej. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w praktyce nawigacyjnej, szczególnie do zadań manewrowych. Zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia i dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z parametrami cyrkulacji statku.

Other publications

 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób obliczania belki na dwuparametrowym podłożu sprężystym, w którym jako kryterium optymalizacji przyjęto warunek minimum energii sprężyny nagromadzonej w belce. Rozwiązanie otrzymano w wersji dyskretnej. Konieczne do wyznaczenia energii sprężystej nagromadzonej w belce ugięcia belki oraz osiadania podłoża obliczono w oparciu o program na EMC ODRA 1204 napisany w języku programowania Algol 1204. Opis sposobu wyznaczania optymalnego kontaktu belki z podłożem zilustrowano przykładem rachunkowym.
 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zastosowanie metody różnic skończonych /metody siatek/ do obliczania belki -ściany na podłożu sprężystym. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna w przypadku zastosowania do obliczeń elektonicznej maszyny cyfrowej. Rozpatrywano belki - ściany posadowione na podłożu typu Winklera oraz oparte na podporach przesuwnych z uwzględnieniem odporu sprężystego. W artykule wyprowadzono równania różnicowe dla poszczególnych przypadków posadowienia belki - ściany z uwzględnieniem warunkuw brzegowych. Wyprowadzone równania różnicowe stanowią podstawę do wykonania algorytmu a następnie programu na EMC obliczającego belkę - ścianę. Zaprezentowany sposób obliczania belki - ściany zilustrowano dwoma przykładami rachunkowymi w których obliczenia wykonano na EMC ODRA - 1204.
 • Kapuściński, Marek; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model fizyczny zapłonu pojedyńczej kropli w nieruchowym gorącym utleniaczu, opis matematyczny tego modelu za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych parabolicznych oraz sposób rozwiązania tego układu metodą przegnania.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds