English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Krupiński, Ryszard: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Zalewski, Zbigniew; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki analizy wpływu danych technicznych statku na elementy cyrkulacji na podstawie przyjętej metody statystycznej - korelacji wielorakiej. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w praktyce nawigacyjnej, szczególnie do zadań manewrowych. Zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia i dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z parametrami cyrkulacji statku.

Other publications

 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób obliczania belki na dwuparametrowym podłożu sprężystym, w którym jako kryterium optymalizacji przyjęto warunek minimum energii sprężyny nagromadzonej w belce. Rozwiązanie otrzymano w wersji dyskretnej. Konieczne do wyznaczenia energii sprężystej nagromadzonej w belce ugięcia belki oraz osiadania podłoża obliczono w oparciu o program na EMC ODRA 1204 napisany w języku programowania Algol 1204. Opis sposobu wyznaczania optymalnego kontaktu belki z podłożem zilustrowano przykładem rachunkowym.
 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zastosowanie metody różnic skończonych /metody siatek/ do obliczania belki -ściany na podłożu sprężystym. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna w przypadku zastosowania do obliczeń elektonicznej maszyny cyfrowej. Rozpatrywano belki - ściany posadowione na podłożu typu Winklera oraz oparte na podporach przesuwnych z uwzględnieniem odporu sprężystego. W artykule wyprowadzono równania różnicowe dla poszczególnych przypadków posadowienia belki - ściany z uwzględnieniem warunkuw brzegowych. Wyprowadzone równania różnicowe stanowią podstawę do wykonania algorytmu a następnie programu na EMC obliczającego belkę - ścianę. Zaprezentowany sposób obliczania belki - ściany zilustrowano dwoma przykładami rachunkowymi w których obliczenia wykonano na EMC ODRA - 1204.
 • Zwierzewicz, Zenon; Kijewska, Monika; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a proposal of auiomatic system design able to steer the ship along a preset trajectory (route) at sea, Since a ship motion model used here is nonli-near the control algorithm synthesis is based on the output feedback linearization tech-nique. This relatńtefy nerw branch of differential geometrie control theory has attracted vast attention of researchers. The wave action and load disturbances, acting on the ship (wind, current), are also taken into account. The simulations show the very high controller performance as compared to the other types of algorithms, e g. linear LQR.
 • Zwierzewicz, Zenon; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Sformułowano problem sterowania optymalnego wraz z podstawowym narzędziem do wyznaczania sterowań optymalnych, jakim jest zasada maksimum Pontriagina. Opierając się na wprowadzonych pojęciach, sformułowano zadanie filtracji optymalnej Kalmana oraz wyprowadzono równania filtru optymalnego. Ponieważ istnieje wiele sposobów wyprowadzenia równań filtru (głównie podejść stochastycznych) na uwagę zasługuje fakt. te traktując macierze kowariancji zakłóceń jako odpowiednie „wagi" w funkcjonale jakości sterowania, wyprowadzono równania filtru w całości na podstawie teorii sterowania deterministycznego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds