English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kordas, Ruta Leśmian -: 54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kordas, Ruta Leśmian -; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano krótki rys historyczny kształtowania się organizacyjnych struktur normalizacyjnych na święcie i w Polsce oraz dotychczasowe główne zasady w zakresie obowiązywania i opracowywania norm. Na tym tle przedstawione zostały zmiany, jakie już nastąpiły w krajowej normalizacji po wejściu w życie nowej ustawy normalizacyjnej z dnia 3 kwietnia 1993 r. Scharakteryzowano zmiany w strukturze organizacyjnej, polegającej na dezintegracji obszarów normalizacji, metrologii i jakości oraz główne zadania nowo powstałych jednostek organizacyjnych. Nakreślone zostały nowe zasady opracowywania i funkcjonowania norm krajowych oraz proces przekształceń norm branżowych w normy polskie, uszczegółowiony na przykładzie gospodarki morskiej.

Other publications

 • Pilewski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienia bezpiecznego przewozu fenolu luzem statkami morskimi. Przedstawiono też wyniki wstępnych badań z przeprowadzonych w Zakładzie Technologii Przewozów Morskich WSM w Szczecinie w zakresie opracowania metod mycia zbiorników ładunkowych i usuwania popłuczyn ze statków po przewozie tego ładunku.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian -; Bojarski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono analizę składu chemicznego śrut poekstracyjnych w aspekcie oceny strat wartości odzywczych podczas transportu morskiego. Analizę wykonano na podstawie wyników badań w laboratorium przemysłowym i danych literaturowych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie analizy chromatograficznej składu aminokwasowego białka mączki rybnej stwierdzono, że w okresie 45 dnia przechowywania tego produktu w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza charakterystycznej dla transportu morskiego, następuje znaczny ubytek aminokwasów egzogennych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na postawie badań wykonanych w warunkach rzeczywistych, stwierdzono niewłaściwe warunki mikroklimatyczne przechowywania mączki rybnej w magazynach lądowych oraz w ładowniach statków transportowych i przetwórczych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono wielkość strat mączki rybnej oraz miejsca i przyczyny ich powstawania w sferze przechowywania i transportu. Na podstawie opracowanego bilansu dynamicznego strat mączki rybnej określono wielkość strat tego towaru.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę surowców fosforonośmych: apatytów i fosforytów pod względem składu mineralogicznego, chemicznego i granulemetrycznego oraz właściwości istotnych w transporcie morskim ładunków.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Wesołowska, Magdalena Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad higroskopijnością ziaren pszenicy i kukurydzy. Uzyskane wyniki wskazują, te początkowa zawartość wody w ziarnach istotnie wpływa na przebieg izoterm sorpcji pary wodnej.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opracowane dla poszczególnych frakcji śruty sojowej izotermy sorpcji oraz dynamikę zmian zawartości wilgoci w funkcji czasu przy wil-Hotnościach względnych powietrza: 30, 40, 60, 75 i 95%, w temperaturach 20 i 40°C.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w resztkowym oleju rzepakowym zawartym w śrucie rzepakowej ze zbiorów rzepaku niskoerukowego w czasie 40 dni przechowywania w różnych warunkach mikroklimatycznych otoczenia.
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu transformacji krajowego systemu normalizacyjnego w ostatnich trzech latach, charakteryzującego się porządkowaniem i poprawianiem niektórych wcześniejszych decyzji i dokonań oraz niezależnie od tego nurtu - wykonanie prac, stwierdzających realizację Ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, zbliżających nasz system normalizacyjny do europejskiego i międzynarodowego.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jonczek, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki pomiarów warunków kryptokłimatycznych w trzech u,tiwersa!nych magazynach ładunków drobnicowych w ZPSŚ S.A Przyjmując za Podstawę optymalne (literaturowe) warunki składowania poszczególnych grup Zdunków drobnicowych, określono na podstawie uzyskanej oceny warunków Oczywistych składowania, możliwość wykorzystania tych magazynów do składania długoterminowego.
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono genezę i istotę transformacji koncepcji jakości wyrobów 1 usług, mającej miejsce na św i ecie i w kraju Omówiono modele systemów zapewnienia jakości według norm ISO 9000, przewidywany kierunek zmian oraz znaczenie ich certyfikacji w zdobywaniu zaufania odbiorcy.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds