English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Gaj, Jolanta: 26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Gaj, Jolanta; Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Zaprezentowano wyniki badań nad zatrudnieniem pierwszych 9 roczników absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Przedstawiono kierunki skierowań absolwentów poszczególnych wydziałów i specjalności do przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej oraz stan i cechy ich zatrudnienia w okresie badań. Określono ilościowo podstawowe przyczyny i formy rozwiązania umów o pracę oraz ich zróżnicowania w odniesieniu do absolwentów poszczególnych kierunków studiów w przedsiębiorstwach armatorskich.

Other publications

  • Gaj, Jolanta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono najważniejsze wydarzenia z życia naukowego Instytutu Rybołówstwa Morskiego w latach 1976-78, a więc: zakończone prace doktorskie i habilitacyjne, publikacje, udział pracowników IRM w ogólnopolskich zjazdach i sympozjach, współpracę z zagranicą, posiedzenia naukowe Instytutu oraz podano informacje z działalności studenckiego Naukowego Koła Badań Morza.
  • Gaj, Jolanta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Rybołówstwa Morskiego w latach 1979-1981 w tym zakończone prace doktorskie, wystąpienia na ogólnopolskim forum naukowym i udział w pracach nad reformą gospodarczą. Omówiono kontakty z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi, posiedzenia naukowe Instytutu oraz nagrody i odznaczenie przyznane pracownikom IRM.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds