English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Ferlas, Zbigniew: 28 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Depta, Wojciech; Ferlas, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano istotne zagadnienie jakim jest wyznaczenie charakterystyk manewrowych, a w szczególności prób cyrkulacji jednostek małych. Omówiono metody, które mogą być stosowane przy rozpatrywaniu tych zagadnień, dzieląc je wspólnie na: geodezyjne, nawigacyjne, radionawigacyjne. Z metod geodezyjnych wymieniono zastosowanie teodolitów i fototeodolitów, natomiast z metod nawigacyjnych pomiar kątów poziomych przy pomocy sekstantów.

Other publications

 • Ferlas, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości zastosowania teorii obsługi masowej dla opisania procesu zapobiegania zdarzeniom na morzu realizowanego w oparciu o automatyczny system antykolizyjny. Podano metodykę określania charakterystyk, mogących stanowić podstawę oceny efektywności pracy systemu antykolizyjnego. W oparciu o dane statystyczne dotyczące natężenia ruchu w rejonach wód zachodnio-europejskich , wyznaczono wartości poszczególnych charakterystyk, zarówno dla metody automatycznej akwizycji ech jak i dla metody selekcji ręcznej.
 • Bober, Ryszard; Ferlas, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ocenę dokładności określenia pozycji za pomocą zintegrowanego odbiornika systemów Transit/Omegoa na przykładzie FSN-70 (transit)/FORM-100 (OMEGA), firmy Furuno oraz porównano tę dokładność z dokładnościami uzyskiwanymi za pomocą odbiorników każdego z systemów osobno.
 • Ferlas, Zbigniew; Potoczek, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wraz z miniaturyzacją, wzrostem mocy obliczeniowej i spadkiem cen komputery i kalkulatory specjalizowane znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w praktyce na morzu. Autorzy podjęli próbę oceny dokładności wyznaczania efemeryd Słońca i punktu Barana obliczanych na podstawie własnych programów komputerowych, uruchamianych na IBM-PC.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds