English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Włodarski, Zdzisław: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Magnesowanie początkowe i pętle histerezy magnetycznej opisano za pomocą funkcji hiperbolicznych i cyklometrycznych o ławo wyznaczalnych parametrach empirycznych. Przedstawione zależności mogą znaleźć zastosowanie w analizie ww. procesów oraz obliczeniach strat energii związanych z histerezą magnetyczną.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono algorytm obliczeń polegający na połączeniu metody siatek z interpolacją wyników przy przechodzeniu do siatek o większej gęstości. Postępowanie takie zapewnia dużą dokłądność wyników przy małej liczbie węzłów sieci i może pełnić rolę sprawdzaniu w stosunku do metod wariacyjnych.

Other publications

 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono układ pomiarowy do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych metodą fotometryczną. Zasadniczymi elementami układu są dwie fotodiody o różnej charakterystyce widmowej. Układ umożliwia pomiar średniej wartości natężenia promieniowania cieplnego i temperatury snopa iskier ciernych.
 • Dauksza, Zbigniew; Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano urządzenia do badania iskrywności metali metodą fotometryczną. W oparciu o analizę pomiarów uzyskanych na tym urządzeniu oraz na urządzeniu działającym na zasadzie inicjacji zapłonów wykazano dużą przydatność metody fotometrycznej do oceny zdolności zapalającej iskier mechanicznych. Omówiono również wpływ niektórych parametrów pomiaru na dokładność wyników badań.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano metodę pomiaru średniej czystości i rozkładu amplitudowego świetlnych iskier mechanicznych. Równocześnie z tymi wielkościami można wyznaczyć temperaturę i natężenie promieniowania snopa iskier. Wyniki pomiarów rejestrowane są automatycznie w funkcji czasu trwania kontaktu ciernego.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono kilka ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, zawierających błędy systematyczne spowodowane przybliżonym charakterem zależności teoretycznych.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono program elektronicznej symulacji ruchów Browna i jej statystycznego opracowania.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono empiryczną zależnośc między namagnesowaniem ferromagnetyków a natężeniem pola magnetycznego. Mogą one znaleźć praktyczne zastosowanie w doborze parametrów pracy transformatorów.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obliczono metodą numeryczną rozkłądy potencjału dwuwymiarowych soczewek elektrostatycznych o różnych parametrach geometrycznych. Dokładność wyników zależy przede wszystkim od gęstości sieci. Najwygodniej jest przeprowadzić obliczenia dla kilku sieci o wzrastającej gęstości i wynik interpolować dla sieci nieskończenie gęstej.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Standardowa metoda pomiaru modułu Younga opiera się na statecznej próbie rozciągania próbki o określonych wymiarach za pomocą maszyny wytrzymałościowej. W laboratorium fizycznym moduł ten wyznacza się prościej poprzez pomiar strzałki ugięcia obciążonego pośrodku pręta o przekroju prostokątnym.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównymi składnikami strat mocy w transformatorach są straty na histerezę magnetyczną i prądy wirowe. Dla młodych amplitud pola straty te można obliczyć na podstawie relacji Rayleigha.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W zakresie bardzo małych amplitud pola pętle histerezy ferromagnetyków przebiegaja wzdłuż krzywych parabolicznych określonych relacjami Rayleigha. Z drugiej strony wiadomo, że krzywe magnesowania pierwotnego można przybliżyć funkcją hiperboliczna Poprzez wprowadzenie takiej funkcji do relacji Rayleigha uzyskuje się zależność opisującą pętle histerezy w szerokim zakresie zmian amplitudy pola.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds