English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Uhlig, Lothar: 06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Uhlig, Lothar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiony artykuł jest ciekawą próbą podjęcia dyskusji metodologicznej z zakresu nawigacji. Dotychczasowe pojęcia i definicja nawigacji starej sztuki żeglowania autor uważa za przestarzałą. W historycznym ujęciu komentuje stan tworzenia się definicji "nautyki" oraz "nawigacji". Podaje szereg przykładów z literatury światowej, które często kontrowersyjnie określają te dwa pojęcia. Poza tym przedstawia gros terminów nawigacyjnych, tworzonych w wyniku rozwoju współczesnej techniki. W konkluzji stwier-dza, że nawigacja przechodzi obecnie okres, w którym dokonuje się przenikanie do niej pojęć cybernetycznych, cybernetycznego sposobu myślenia i pracy,co oczywiście dla dalszego postępu i rozwoju automatyzacji procesów nawigacyjnych oraz prowadzania statku ma szczególnie doniosłe znaczenie". Kończy cytatem Klausa; "Historyczne doświadczenie wykazuje, że stare pojęcia, stare treści sformułujemy w ramach nowej, ogólnej teorii, osiągamy dzięki temu więcej aniże-li tylko wznowienie nakładu starych form. Stare formy uzyskuję w ramach nowego systemu pojęciowego nową treść".
  • Uhlig, Lothar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    W artykule przedstawiono tradycyjną metodę obliczenia elementów ortodromy, która za względu na logarytmiczną czy graficzną tachnikę obliczania miała szereg uproszczeń, a zatem i pewnych niedokładności. Autor sugeruje, że w dobie możliwości zastosowania ko,-puterów problem żeglugi po łuku koła wielkiego można o-becnie rozwiązywać dokładniejszymi metodami,choć bardziej złożonymi, lecz celowymi przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. w artykule podano jeden z programowanych sposobów roz-wiązań drogi po ortodromie i jej elementów /początkowego i końcowego kąta drogi, współrzędnych wierzchołka orto-dromy, współrzędnych punktów zwrotnych, itp./. Poza tym przedstawiono matematyczne określenie lokso-dromy, różnicę pomiędzy odległością ortodromiczną a loksodromiczną oraz optymalną aproksymację ortodromy w oparciu o odcinki ortodromiczne. Przedstawiony problem nie Jest nowym. Stanowi Jeden z możliwych sposobów obliczeń ortodromy za pomocą elek-tronicznej maszyny cyfrowej.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds