English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Grzybowski, Leon: 06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Drozdowski, Józef; Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano zasady zastosowania tylnej projekcji do nauczania geometrii wykreślnej 1 technicznego rysunku okrętowego, poprzedzone omówieniem zagadnień ogólnych z metodyki nauczania tych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem występujących trudności. Przedstawiono opracowany i zrealizowany projekt tylnej projekcji w jednej z sal wykładowych. Omówioną metodę zilustrowano dwoma przykładani: jednym z geometrii wykreś-lnej i jednym z technicznego rysunku okrętowego. W zakończeniu wskazano na zalety stosowania tylnej projekcji.

Other publications

 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono przykład doboru modelu matematycznego z klasy rozkładów Johnsona dla strumienia uszkodzeń tulei cylindrowych okrętowego silnika głównego Sulzer typ RD 76. Na podstawie danych statystycznych z badań eksploatacyjnych, przy pomocy algorytmu opisanego w niniejszym artykule dobrano model matematyczny rozkładu czasu do uszkodzenia, a wiec postać funkcyjną i parametry rozkładu. Uzyskane wyniki, które będą przydatne do optymalizacji zapasów badanego elementu przedstawiono w postaci tabulogramów i wykresów.
 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualnie funkcjonujący w PŻM system sterowania zapasami części zamiennych statków. Na podstawie opracowanego obiegu części zamiennych, ujmującego różne warianty zaopatrywania poddano analizie i ocenie system sterowania zapasami tych części, zarówno na statkach jak i w magazynie lądowym armatora. Na bazie tej analizy i oceny oddane kierunki uprawnienia tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem jego komputeryzacji.
 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcje komputeryzacji systemu sterowania zapasami części zamiennych do statków w PŻM na podstawie jego analizy i oceny. Podano rozwiązania dotyczące ważniejszych elementów systemu informatycznego takich jak : funkcje, wyjście/ tabulatogramy wynikowe/, wejście / dokumenty źródłowe / , moduły i jednostki przetwarzania oraz sposób wdrożenia.
 • Ciechański, Janusz; Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rezultaty własnych badań stopnia zużycia pierścieni uszczelniających okrętowego silnika Sulzer RD 76 i opracowano otrzymane wyniki metodami analizy statystycznej. Mogą one być wykorzystane praktycznie w planowaniu eksploatacji silników tego typu, zastosowanych w PMH.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds