English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Żmijewska, Sławomiła: 39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej


Other publications

 • Żmijewska, Sławomiła; Stundia, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przeprowadzono próbę analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod teorii automatycznej regulacji. Poszycia statku, zanurzonego w wodzie morskiej, przedstawiono w postaci struktury zamkniętego układu ze sprzężeniem zwrotnym. Zdefiniowano sygnały wejściowe i wyjściowe, działające na układ oraz funkcję przejścia układu zamkniętego i otwartego. Podano ogólną postać operatorową sygnałów wyjściowych dla układu zamkniętego i otwartego.
 • Żmijewska, Sławomiła; Kosiba, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiona badania wpływy inhibitorów Atlas C.I.2 i Ameroid DEWT-HC na przebieg procesu korozji żeliwa ŻL 20 przy różnych szybkościach przepływu wody chłodzącej i zamiennej gładkości powierzchni. Badania wykonano metodą grawimetryczną. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najlepsze własności antykorozyjne wykazują badane inhibitory w zakresie prędkości przepływającej wody od 0.2 m/s do 0.4 m/s.
 • Żmijewska, Sławomiła; Wysocki, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań trwałości powłok malarskich stosowanych do ochrony przed korozją ładowni statków. Stwierdzono, zę spośród czterech badanych preparatów najlepsze własności ochronne wykazuje PENETRATING OIL. Zuważono, że zdolności ochronne preparatów zwiększają sie ze wzrostem stopnia czystości powierzchni oraz liczby nakła danych powłok ochronnych.
 • Żmijewska, Sławomiła; Lis, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań własności ochronnych inhibitora polskiej produkcji o nazwie VECOM D-158, który aktuakknie jest stosowany na statkach PŻM. Badania wykonano metodą grawimetryczną na próbkach z żeliwa Z1 250. Stwierdzono, że zdecydowanie lepsze własności ochronne ma inhibitor produkcji krajowej BORONIT. Inhibitor ten jest najskuteczniejszy w działaniu gdy jego stężenie wynosi 6000 - 7500 ppm.
 • Żmijewska, Sławomiła; Wiznerowicz, Czesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań właściwości oleju Marinol CB SAE-30 w czasie jego eksploatacji w silnikach typu BAH 22 pracujących w2 dwóch jednostkach pływających. Stwierdzono zmiany lepkości i liczby zasadowej /TEN/ oleju w miarę upływu czasu jego pracy. Przebieg zmain tych wielkości pozwolił na sformułowanie wniosków dotyczących prawidłowości eksploatacji badanego oleju.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Krzeszowiak, Adrian; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pogarszająca się, z roku na rok, jakość złóż ropy naftowej spowodowała wzrost poszukiwań nowego ekologicznego źródła energii. Obecnie największe nadzieje wiąże się z wodorem, który jest paliwem uniwersalnym, tanim, łatwym w magazynowaniu i transporcie, chociaż niebezpiecznym ze względu na możliwość wybuchu. W pracy omówiono zastosowanie ogniw paliwowych na statkach, przedstawiono propozycję rozwiązania siłowni okrętowej wykorzystującej Wodór jako źródło energii. Zaproponowano takie wykorzystanie wodoru jako czynnika chłodzącego.
 • Kozłowska, Ewa; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zastosowanie teorii klasycznej do opisu ruchu elektronu swobodnego, znajdującego się przy powierzchni metalu w polu elektrycznym dipola wody, umożliwiło próbę wyjaśnienia ochronnego działania powłok malarskich, które zawierają pigmenty różnych metali. Wykazało również, że cząsteczki wody przyśpieszają przepływ prądu korozyjnego, nadając większą energię kinetyczną elektronom swobodnym. Obliczenia energii kinetycznej elektronów swobodnych wykonano dla ośmiu metali, które wchodzą w skład pigmentów.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds