English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Pilawski, Tadeusz: 05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań, dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów wydzielających się z węgla, transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na statkach transportujących węgiel w czasie rejsu następował wzrost koncentracji metanu, przekraczający margines bezpieczeństwa. Na przebieg tych procesów miały wpływ takie czynniki, jak warunki klimatyczne i skład chemiczny węgla. Stwierdzono również, że węgiel transportowany na statkach morskich nie stanowi niebezpieczeństwa wybuchu, o ile nie dopuści się do powstania niebezpiecznych koncentracji metanu + powietrze w ładowniach statku.
 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań nad samozapalnością węgla transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń modelowo-laboratoryjnych i badań wykonanych na statkach stwierdzono, że wzrost temperatur otoczenia powodował wzrost ilości wydzielanego CO2. Największe stężenia CO2 notowano przy temperaturze otoczenia 35-55 °C w 30 dniu składowania w doświadczeniu modelowo-laboratoryjnym, natomiast ilości CO2, wydzielane w czasie transportu na statkach, były nieznaczne przez cały czas trwania podróży, co świadczy że nie istniało niebezpieczeństwo powstania pożaru endogenicznego.

Other publications

 • Pilawski, Tadeusz; Świątek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polska posiada duże możliwości eksportu cebuli odmiany wolska i w związku z tym autorzy podjęli badania dotyczące ustalenia optymalnych warunków w jakich powinno się przewozić cebulę na statkach na rynki pozaeuropejskie. Przeprowadzone badania modelowo-laboratoryjne symulujące warunki klimatu tropikalnego i mikroklimatu ładowni wykazały, że jest to problem skomplikowany wymagający dalszych badań, gdyż występują dość znaczne straty w transporcie tego delikatnego towaru.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian -; Bojarski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono analizę składu chemicznego śrut poekstracyjnych w aspekcie oceny strat wartości odzywczych podczas transportu morskiego. Analizę wykonano na podstawie wyników badań w laboratorium przemysłowym i danych literaturowych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie analizy chromatograficznej składu aminokwasowego białka mączki rybnej stwierdzono, że w okresie 45 dnia przechowywania tego produktu w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza charakterystycznej dla transportu morskiego, następuje znaczny ubytek aminokwasów egzogennych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono wielkość strat mączki rybnej oraz miejsca i przyczyny ich powstawania w sferze przechowywania i transportu. Na podstawie opracowanego bilansu dynamicznego strat mączki rybnej określono wielkość strat tego towaru.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę surowców fosforonośmych: apatytów i fosforytów pod względem składu mineralogicznego, chemicznego i granulemetrycznego oraz właściwości istotnych w transporcie morskim ładunków.
 • Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań dotyczące zagrożenia środowiska podczas operacji przeładunkowych surowców fosforonośnych importowanych i przeładowywanych w polskich portach morskich. Przedstawiono także zagrożenia i mechanizm znajdującego się w powietrzy zapylenia oraz dostawania się drogą inhalacji do organizmów pracujących, w takich warunkach, robotników portowych.
 • Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu opracowania zasad zabezpieczenia i ochrony zdrowia załóg statków przewożących fosforyty i apatyty. Badano procesy zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym przez radionuklidy znajdujące się w surowcach fosforonośnych.
 • Pilawski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zwiększająca się z roku na rok pula nawozów mineralnych dostarczanych przez przemysł naszemu rolnictwu oraz wzrost mechanizacji rolnictwa, doprowadziły do wzrostu plonów czterech podstawowych zbóż z 19,2 q/ha w roku 1965 do 21,6 q/ha w roku 1969. W latach 1970 -85 przewidywany jest dalszy wzrost plonów do 27,5 q/ha. Z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej, narasta więc bardzo ważny problem zwiększenia pojemności magazynowych w celu należytego zabezpieczenia i przechowywania dostarczanych przez rolnictwo mas ziarna. Obecne zaplecze magazynowe nie jest wystarczające dla masy zbóż wymagającej odpowiedniego przechowywania. Zwiększenie produkcji w najbliższych 15 latach będzie wymagać znacznych powierzchni magazynowych, a planowana budowa nowych magazynów nie pokryje całkowicie deficytu. Jednym ze środków poprawy tej sytuacji może być zwiększenie pojemności magazynowych przez przystosowanie statków wycofanych z eksploatacji morskiej na zbożowe magazyny pływające w portach Szczecin, Gdańsk, Gdynia i Kołobrzeg.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds