English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Wojtasik, Kazimiera: 05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej podjęto próby uodpornienia sieci stylonowych na działanie ultrafioletowej części promieniowania słonecznego. W tym celu pokrywano sieci etylo-nowe barwionymi impregnacjami: poliamidowymi, epidianowymi i poliuretanowymi. Do barwienia polimerów impregnujących zastosowano barwniki zawiesinowe. Badane próbki sieci poddawano naświetlaniu w aparacie Xenotest 150. Za kryterium oceny zmian zachodzących podczas naświetlania przyjęto wskaźniki mechaniczne i wytrzymałość na zerwanie i wydłuęenie do zerwania. Uzyskane wartości wskaźników mechanicznych potwierdzają ochronne działanie stosowanych impregnacji, oraz dodanych barwników. Badania wykazały, że proces destrukcji przy naświetlaniu zachodzący na włóknie stylonowym, jest najbardziej zahamowany przy zastosowaniu impregnacji poliuretanowej,szczególnie barwionej. Impregnacja poliuretanowa wykazała jednoznacznie najlepsze własności ochronne.

Other publications

 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienie preparowania węzłowych tkanin sieciowych z przędzy poliamidowej oraz badania ich jakości. Zaproponowano trzy wskaźniki dla obiektywnego określania trwałości tkanin. Podano wyniki pomiarów dla tkanin sieciowych z przędzy produkcji polskiej i japońskiej, w tym dla próbek poddanych obróbce i różnie preparowanych. Potwierdzono przydatność zaproponowanych wskaźników dla właściwej charakterystyki jakości tkanin sieciowych.
 • Wojtasik, Kazimiera (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule opisano przeprowadzone przez autorkę badania fizykomechaniczne różnie preparowanych segmentów dennego włoka śledziowego 28/32 w czasie jego eksploatacji na trawlerze s/t "Łużyca". Sznurkowe tkaniny stylonowe preparowano: emulsją poliuretanową PU-401, emulsją ROKYL C-1 i roztworem Poliamidu - M. Stopień zużycia włoka w czasie jego pracy oceniano na podstawie: zmian grubości sznurków w bokach oczek tkanin, zmian prześwitów oczek oraz opracowanego przez autorkę wskaźnika zmechacenia.
 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano metodę oceny jakości preparowanych węzłowych taknin sieciowych, na podstawie pięciu zaproponowanych wskaźników. Badania przeprowadzono na tkaninach sieciowych z przędzy poliamidowej produkcji polskiej i japońskiej, zarówno preparowanych jak i niepreparowancych. Podano wyniki pomiarów dla tkanin, a następnie dokonano oceny tych wskaźników. Przeprowadzono próby ustalenia optymalnego obciążenia, przy którym powinny być suszone preparowane tkaniny sieciowe, w celu nadania im najkorzystniejszych własności fizykomechanicznych.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Wojtasik, Kazimiera (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badano proces mycia powierzchni metalowych pokrytych osadami dennymi olejów rybnych, pobranych z trzech statków przetwórczych, za pomocą wodnych roztworów detergentów, mydeł oraz związków i preparatów alkalicznych. Wyniki przedstawiono w formie tabel , a sprawność mycia w formie wykresów. Najlepszą sprawnością mycia charakteryzują się roztwory ługu sodowego , polfenylinu oraz poletylinu w temperaturach 293 K i 323K.
 • Szulc, Marek; Wojtasik, Kazimiera; Mrozek, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano na podstawie badania tkanin sieciowych we włoskach przed i po eksploatacji, że zmiany wymiatow oczek w poszczegolnych segmentach korpusu wloska są różne i wywołane są zarówno czasem użytkowania, wielkością naprężeń jak i również sposobem preparacji tkanin. Stwierdzono, że grubość sznurków wzrosła po eksploatacji. Dane liczbowe oraz obliczone wskaźniki podano w tabelach.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds