English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kokot, Roch: 26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zależności kariery zawodowej od postępów w nauce absolwentów morskich szkół rybackich w Polsce. Analizą porównawczą oparto o materiały źródłowe /dokumenty archiwów wyższych szkół morskich w Gdyniu i Szczecinie/ oraz dokumentację personalną przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej wykorzystując w niej rachunek korelacyjny. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: - tempo awansu nie zależało ściśle od oceny końcowej w dyplomie; - absolwenci "dostateczni" osiągali minimalne wcześniej wyższe stanowiska na statku niż absolwenci "dobrzy" lub "bardzo dobrzy" - absolwenci "bardzo dobrzy" awansują wolniej od absolwentów "dobrych" i "dostatecznych".

Other publications

 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia sposoby postępowania poawaryjnego, w przypadku stwierdzenia przecieku do wnętrza kadłuba. Po takim uszkodzeniu kadłuba, kiedy statek nabierze wody, załoga winna szybko ustalić: a/ wielkość przebicia. b/ długość lin naciągowych do plastra awaryjnego, c/ możliwość zatrzymania przyboru wody na odpowiednim poziomie przez użycie pomp statkowych. Wielkość przebicia, długość lin i motliwość zatrzymania przyboru wody można obliczyć wg. podanych przez autora wzorów.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia warunki umów czarterowych "Baltime" i "Nuvoy", przystosowanych do potrzeb rybołówstwa daloko-morskiego. Podjęto próbę zinterpretowania klauzul odpowiedzialności czarterującego za szkody powstałe na statku zaczarterowanym w czasoe jego współpracy z jednostkami rybackimi na łowisku. W końcowej treści artykułu przeddtawiono obecnie stosowany sposób pokwitowania ładunku ryb przy odbiorze ze statków łowczych na łowisku.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ryzyko zderzenia jest to pewien stopień nasilania możliwości zderzenia, który przede wszystkim zależy od odległości. Wystąpienie groźby ryzyka zdarzenia zależy przeto w dużej mierze od odległości dzielącej dwa statki "idące"na zderzenie. Przy dużej odległości miedzy statkami, /np. w momencie zobaczenia się statków "idących" na zderzenie przy dobrej widzialności/ możliwość zderzenia nie występuje, a zatem i nie ma ryzyka zderzenia. W takiej sytuacji oczywiście, statki nie potrzebują stosować reguł wymijania.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań dotyczące wydajności surowca rybnego przy przerobie sardyny na tusze /SOP - sardyna odgławiana patroszona/ za pomocą urządzenia Baader 134. Baader 134 jest urządzeniem przystosowanym do odgławiania, patroszenia i filetowania ryb o wymiarach 15-25cm. Badania wydajności surowca rybnego przeprowadzono na trawlerze B-29 na łowiskach południowo - zachodniej Afryki w lipcu 1975r.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano sposób określania optymalnej produkcji trawlera uprzemysłowionego /połowowej i practórczej/ za pomocą programowania liniowego Wobec faktu, że produkcja trawlera uprzemysłowionego składa się z dwóch odrębnych procesów, tj. procesu produkcji wydobywczej i procesu produkcji przetwórczej zagadnienie optymalizacji produkcji trawlera uprzemysłowionego wymaga rozwiązania za pomocą dwóch różnych modeli.
 • Jaworski, Stefan-Leszek; Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań losów absolwentów szkół rybołówstwa morskiego typu oficerskiego oraz Wyższych Szkół Morskich Gdyni i Szczecinie. Badaniami objęto wszystkie roczniki absolwentów tj. od powstania szkolnictwa tego typu w Polsce /1951 r./ do roku ukończenia badań /1977 r./. W wyniku tych badań ustalono, że do 1977 r. obydwa ośrodki gdyński i szczeciński łącznie wyszkoliły 1791 absolwentów, 957 osób /53,3%/ pracuje w rybołówstwie, na statach morskich przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego. Największy udział w tej grupie absolwentów mają morskie szkoły rybackie ze Szczecina.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds