English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Gałczyński, Julian: 05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Dżaman, Ryszard; Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest podsumowaniem wyników badań ankietowych, przeprowadzonych nad prawie pięćdziesięcioprocentową reprezentacją studentów trzech pierwszych lat studiujących w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie /uczelnia nie skończyła jeszcze w 1962 roku, w którym przeprowadzono badania, pełnego cyklu dydaktyczno-naukowego/. Celem badań było ustalenie rzeczywistych potrzeb słuchaczy, ich stosunku do metod stosowanych przed bibliotekę uczelnianą oraz ich oczekiwań w stosunku do książnicy. Praktycznym celem badań było głównie uprofilowanie zbiorów podstawowych i specjalnych biblioteki do potrzeb słuchaczy WSM , wyeliminowanie niewłaściwych form pracy ze studentami, możliwie najbardziej optymalne "wmontowanie" biblioteki uczelnianej do całokształtu procesu dydaktyczno-wychowawczego macierzystej uczelni.

Other publications

 • Gałczyński, Julian; Stefańska, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przyczyny powstania międzynarodowych systemów informacji naukowo-technicznej zorientowanych przedmiotowo. Zasady organizacji systemu, rola instytucji współdziałających : pole działąnia systemu ASFIS, jego zakres tematyczny i zasięg językowy, rodzaj dokumentów branych pod uwagę przy doborze materiału /zasobu informacyjnego/, cele i zadania systemu a także struktura rekordów zawierających dane bibliograficzne pozwalające na identyfikację materiałów źródłowych.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W naukometrii szczególnie ceniona jest metoda analizy bibliometrycznej dokumentalnych strumieni informacji pozwalająca na obiektywną ocenę informacji dokumentalnej funkcjonującej w poszczególnych obszarach nauki, techniki, w poszczególnych językach lub generowanym przez określone instytucje o charakterze naukowym czy technicznym.
 • Gałczyńska, Cecylia Zofia; Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono kwestie terminologiczne i typologiczne piśmiennictwa związanego z terytoriami mniejszymi niż państwo w odniesieniu do Polski i wybranych krajów europejskich, zwłaszcza tych, w których działają terytorialne systemy informacji. Zaproponowano definicję tego piśmiennictwa.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W działalności bibliotek i ośrodków informacji ważne znaczenie przywiązuje się do poziomu usług informacyjnych świadczonych przez te placówki na rzecz obsługiwanego środowiska. W artykule przedstawiono podstawowe problemy pertynencji informacji rozumianej jako całkowita zgodność otrzymanej informacji /jej zawartości treściowej/ z rzeczywistą potrzebą informacyjną.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono związek informacji i czasu uwzględniając szereg czynników związanych z nauką, kulturą i cywilizacją. Rozumienie informacji przez jej użytkowników ma bowiem uwarunkowania zarówno indywidualnej jak i historycznej natur.
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono podstawowe aspekty informacji naukowo-technicznej, porównując ją dla kontrastu z informacją estetyczną (ludyczną) oraz informacją reklamy. Rozwaiono różne jej czynniki (własności) sprawiające, te staje się ona specyficznym rodzajem towaru. Szczególnie rozważono zagadnienie cenności i wartości informacji. Przeanalizowano zagadnienie rewitalizacji informacji i wpływ tego zjawiska na cenność i wartość informacji naukowo-technicznej i estetycznej Zanalizowano relacje między cennością a wartością informacji oraz takimi jej aspektami jak: niewyczerpywalność, portatywność. trwałość, semantyczność, komunikowalność, starzenie się, stosowalność, prymarność, addytywność. Rozważono wpływ wybranych funkcji języka reklamy na jej wartość rynkową.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds