English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Gawłowicz, Józef: 06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Fedorowski, Jerzy; Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Artykuł jest prezentacją jednego z najciekawszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji instrumentów nawigacyjnych. Urządzeniem tya jest zdalnie sterowany sekstant telewizyjny niskiego poziomu światła, opracowany w Laboratorium Naukowym Marynarki Wojennej USA. Dane o wynalazku zaczerpnięte zostały z publikacji S.Feldaana i współautorów zamieszczanych w ostatnich latach na łamach amerykańskiego kwartalnika NAVIGATION. W artykule omówiono: zasady telewizji niskiego poziomu światła, prototyp sekstantu zdalnie sterowanego, układ dalmierczy i ogólny schemat urządzenia. Przeprowadzono również dyskusję nad możliwościami zastosowań,zaletami i ewentualnymi wadami urządzenia z punktu widzenia użytkownika z floty handlowej. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy specjalistów z różnych dziedzin nad konstrukcją urządzeń, mających zastosowania w nawigacji.

Other publications

  • Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Artykuł omawia sposób powielania zadań z nakresów radarowych. Sposób ten można stosować przy układaniu zbiorów zadań, programowaniu większej ilości ćwiczeń oraz na różnego rodzaju kursach radarowych z których korzystają słuchacze o różnym poziomie przygotowania. Powielanie polega na dodawaniu stałych wartości kątowych do zadania wzorcowego stosując klucz omówiony w treści artykułu.
  • Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Artykuł omawia sytuacje kolizyjne najczęściej spotykane w praktyce nawigacyjnej podczas ograniczonej widzialności. Do takich sytuacji należą przypadki, gdy wzajemnie obserwujące się na radarach statki płyną kursami równoległymi. Poniewąż tego rodzaju sytuacje doprowadziły do wielu zderzeń tzw. "epoki radarowej" artykuł omawia sposoby wykorzystania danych z obserwacji radarowych, zapobiegające tego rodzaju zderzeniom. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi nawigatorów na konieczność szybkiego, pamięciowego określenia parametrów ruchu, znajdujących się w pobliżu obserwatora statków na podstawie obserwacji ech radarowych w krótkich odstępach czasu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds