English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Trześniowski, Waldemar R.: 67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozmieszczenie wód geotermalnych w Polsce, ich zasobność i możliwości gospodarczego wykorzystania. Stwierdzono, iż mimo bogatych zasobów mogą one mieć jedynie znaczenie dla lokalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów z ciepłowni tradycyjnych. Omówiono na przykładzie geociepłowni dla miejscowości uzdrowiskowej ekologiczne korzyści wynikające z ich zastosowania.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Krzeszowiak, Adrian; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pogarszająca się, z roku na rok, jakość złóż ropy naftowej spowodowała wzrost poszukiwań nowego ekologicznego źródła energii. Obecnie największe nadzieje wiąże się z wodorem, który jest paliwem uniwersalnym, tanim, łatwym w magazynowaniu i transporcie, chociaż niebezpiecznym ze względu na możliwość wybuchu. W pracy omówiono zastosowanie ogniw paliwowych na statkach, przedstawiono propozycję rozwiązania siłowni okrętowej wykorzystującej Wodór jako źródło energii. Zaproponowano takie wykorzystanie wodoru jako czynnika chłodzącego.

Other publications

 • Kurc, Barbara; Trześniowski, Waldemar R.; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents quantitative specification of spills of dangerous substances which took place in the years 1992 - 1996 on waters under US jurisdiction. The work also presents physical and chemical properties of monomers most often transported by sea as well as propositions of neutralizing the spills.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Wojtasik, Kazimiera (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badano proces mycia powierzchni metalowych pokrytych osadami dennymi olejów rybnych, pobranych z trzech statków przetwórczych, za pomocą wodnych roztworów detergentów, mydeł oraz związków i preparatów alkalicznych. Wyniki przedstawiono w formie tabel , a sprawność mycia w formie wykresów. Najlepszą sprawnością mycia charakteryzują się roztwory ługu sodowego , polfenylinu oraz poletylinu w temperaturach 293 K i 323K.
 • Trześniowski, Waldemar R. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W czasie rejsu m/s "Kapitan Ledóchowski" przeprowadzono pomiary zawartości fosforanów, tlenu i temperatury wód portowych, przybrzeżnych i oceanicznych. Stwierdzono wysokie zawartości fosforanów a niskie tlenu w wodach niektórych portów europejskich. Natomiast wody mórz i oceanów są stosunkowo mało skażone fosforanami i wykazują duże zawartości tlenu.
 • Kozłowski, Andrzej; Trześniowski, Waldemar R. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano warianty połączeń modułów ultrafiUracyjnych, przedstawiono warunki ich pracy i możliwości zastosowań tych połączeń w praktyce przemysłowej. Omówione zostały podstawowe układy instalacji do okresowej i ciągłej pracy ze zwróceniem uwagi na ich zalety i wady.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu oraz omówiono wady i zalety poszczególnych elektrowni niekonwencjonalnych, tj. wodnych, wiatrowych i jądrowych. Szerzej omówiono możliwości wykorzystania źródeł energii geotermalnej do tych celów. Przedstawiono aktualną sytuację w tym problemie na świecie i w Polsce, ilustrując to tabelami i wykresami.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy związane z zaistnieniem efektu cieplarnianego. Scharakteryzowano pięć najważniejszych gazów cieplarnianych, mających istotny wpływ na jego powstawanie oraz podano źródła największych emisji tych gazów do atmosfery. Omówiono także konsekwencje wynikające z globalnego ocieplenia się klimatu.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono źródła występowania ozonu w tropo- i stratosferze. Omówiono jego wpływ na zmniejszanie wielkości niebezpiecznego promieniowania słonecznego na życie na Ziemi. Przedstawiono również wyniki opublikowanych badań o zanikaniu warstwy ozonowej i jej prawdopodobnych przyczynach. Wskazano na możliwości zmian tej sytuacji w wyniku różnych międzynarodowych ustaleń.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds