English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Hrynkiewicz, Jarosław: 09 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Hrynkiewicz, Jarosław; Hrynkiewicz, Wanda; Sojka, Jacek; Gołębiewski, Mieczysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono warunki jakim musi odpowiadać stacja prób elektrowni okrętowych przeznaczona dla stoczni produkcyjnych lub remontowych. Przedstawiono dwa rozwiązania stacji prób: stałej i ruchomej oraz omówiono zalety i wady obu rozwiązań.
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Szczerba, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na statku należy szczególnie dbać o zachowanie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, instalacja elektryczna musi być dobrze eksploatowana, jak również poprawnie zaprojektowana. Dotychczasowe metody zabezpieczenia przed porażeniami nie zdają egzaminu w praktyce eksploatacyjnej dużych statków. Rozbudowane instalacje elektryczne posiadają znaczne pojemności faz względem kadłuba, co mimo zachowania dobrego stanu rezystancji izolacji stwarza możliwość przepływu przez człowieka porażonego, prądu pojemnościowego o wartościach zagrażających jego życiu, Ograniczenia prądów rażenia może nastąpić dopiero po wprowadzeniu proponowanych przez autorów zmian w instalacjach elektrycznych statków.

Other publications

 • Guerman-Gałkin, Serguei; Hrynkiewicz, Jarosław; Jendrzejczak, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents principles of simulations of ship electrical systems featuring new software such as MatLAB, MatCAD and other programs.
 • German-Gałkin, Siergiej; Hrynkiewicz, Jarosław; Żełudziewicz, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  In the years 2000-2002 a grant by the Republic of Poland's Scientific Research Committee was taken advantage of a the Maritime University of Szczecin, on the subject "A New Approach to the Problem of Fire and Electric Shock Threat in Extensive Ship Networks of the IT (Nr 8T10A 030 19) Type"
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Gnat, Konrad (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Współpracę prądnic synchronicznych na statkach rybackich, gdzie występują prądnice wałowe i prądnice zespołów wolnostojących należy rozwiązać według nowych zasad. Zaleca się wprowadzić pracę równoczesną prądnicy wałowej i agregatowej z wykorzystaniem skokowej zmiany obciążenia poprzez zastosowanie łączników samoczynnych umożliwiających przełączanie wybranych dużych odbiorów między pracującymi prądnicami. Przeprowadzone próby, potwierdzające możliwość realizacji takiego rozwiązania.
 • Gnat, Konrad; Hrynkiewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca elektrowni trawlerów - przetwórni typu B417 została zmodernizowana poprzez niewielkie zmiany w głównej tablicy rozdzielczej. Uzyskano przez to znaczne efekty ekonomiczne wymierne i niewymierne w eksploatacji statku zwłaszcza w kosztach paliwa. Obecnie praca ta jest wdrażana w gospodarce morskiej.
 • Czernecki, Leszek; Hrynkiewicz, Jarosław; Sojka, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę matematyczną elektrycznych sieci trójfazowych z izolowanym punktem zerowym. Określono napięcie i prąd rażenia człowieka w sieci nieskompenowanej i w sieci z kompensacją ziemnozwarcową.
 • Czernecki, Leszek; Hrynkiewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę możliwości ograniczenia prądów rażenia człowieka przez zastosowanie kompensacji ziemnozwarciowej składowej pojemnościowej oraz jednoczesnej kompensacji składowej pojemnościowej i czynnej prądów upływnościowych sieci elektrycznej. Wykazano, że zastosowanie kompensacji składowej pojemnościowej i czynnej za pomocą ukłądu indukcyjnego z konwertorem impedancji umożliwia zwiększenie wartości pojemności graniczonych sieci do wartości występujących na większości statków, co pozwala ograniczyć prądy rażenia do granicy samouwolnienia, tj 10mA
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Kozak, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Porażenia prądem stałym i przemiennym ludzi obsługujących urządzenia elektryczne na statkach są ciągle aktualnym problemem, który należ)" rozwiązywać na podstawie najnowszych zdobyczy techniki. Sieci okrętowe typu IT posiadają znaczne pojemności doziemne, co przy dobrym stanie rezystancji izolacji jest głównym problemem - pozornie bezpieczna sieć przy dotknięciu człowieka do jednej z faz. staje się źródłem zagrożenia przez przepły w prądu przemiennego zamykającego się przez pojemności doziemne. Prądy rażenia są tak duże. ie wywołują śmiertelne porażenia\.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds